Import 3D terénu jako XYZ bodové sítě - Podpora NBL Landscape Designer 2020

Podpora programu NBL Landscape Designer 2020
Přejít na obsah

Import 3D terénu jako XYZ bodové sítě

Pracovní postupy
Jedním se velice důležitých podkladů při tvorbě nového projektu je 3D model terénu ve formě nepravidelné sítě XYZ souřadnic, které se generuje při každém geodetickém zaměření.
Program NBL Landscape Designer 2020 CZ převede bodovou síť na 3D model terénu definovaný vrstevnicemi, které jsou od sebe výškově rovnoměrně vzdáleny.
Náhledy souřadnic bodů v importovaných souborech a použitých v prezentaci.
Podpora programu NBL Landscape Designer 2020
Návrat na obsah