Tisk výkresu přes PDF tiskárnu - Podpora NBL Landscape Designer 2020

Podpora programu NBL Landscape Designer 2020
Přejít na obsah

Tisk výkresu přes PDF tiskárnu

Pracovní postupy 2
Důležitou funkcí pro dokončení projektu vytvořeného v programu NBL Landscape Designer je tisk výkresu pro zákazníka nebo pro firmu, která bude projekt realizovat. Povelem Tisk výkresu se provede tisk na tiskárnu připojenou k počítači.
Výhodnější je provádět tisk do PDF souboru pomocí programu provádějícímu převod výkresu do formátu PDF. Uživatel si může před vlastním tiskem PDF soubor prohlédnout na počítači a v případě nějaké chyby tuto chybu odstranit a provést převod do souboru PDF znovu. Největší výhodou je ale možnost nastavení velikosti výkresu až do formátu A0.
Povelem Nastavit stránku se otevře dialogové okno pro nastavení měřítka a velikosti pracovní oblasti, provedení tisku a nastavení tiskárny. Po klepnutí na tlačítko Tiskárna se otevře dialogové okno pro nastavení tiskárny, kde uživatel provede výběr PDF tiskárny a její nastavení. Jestliže nám bude stačit tisk na formát A3, je možné použít již instalovanou PDF tiskárnu MicrosoftPDF Printer. Budeme-li vyžadovat tisk na větší formát, je třeba použít jinou PDF tiskárnu. K dispozici je řada volných programů, po jejichž instalaci získáme novou PDF tiskárnu. Vhodnou tiskárnou je např. Bullzip PDF Printer.
Pracovní postup při nastavení PDF tiskárny a provedení převodu výkresu do PDF souboru
Podpora programu NBL Landscape Designer 2020
Návrat na obsah