Přehled novinek programu NBL Landscape Designer 2020 - Podpora NBL Landscape Designer 2020

Podpora programu NBL Landscape Designer 2020
Přejít na obsah

Přehled novinek programu NBL Landscape Designer 2020

Hlavní novinkou nové verze 2020 je 64-bitová verze programu, která umožňuje zpracování velkých projektů i import složitých 3D modelů ve formátu SKP. V prezentaci je použit projekt firmy Zelené Kolo https://zelenekolo.cz/, který nebylo možné úspěšně dokončit a prezentovat v předchozí verzi NBL 2018. Projekt ještě není dokončen, ale pro prezentaci možností programu NBL Landscape Designer 2020 CZ při zpracování velkých projektů je vyhovující. S publikováním projektu souhlasí autoři pan Tomáš Barták a paní Radka Lašková.
Součástí programu je rozsáhlá knihovna 3D prvků. Do knihovny 3D prvků se mohou doplňovat uživatelské 3D modely importované ve formátu SKP. Novinkou je import 3D modelů ve formátu SketchUp 2020. Importované modely mohou být výrazně větší než u starších verzí programu.
Další novinkou je další rozšíření knihoven rostlin UltraRes Plants o nové kategorie i nové rostliny v původních kategoriích
Otevřená knihovna v NBL Landscape Designer 2018
Otevřená knihovna v NBL Landscape Designer 2020
Do 3D modelů byla doplněná nová knihovna Ebben rozdělená podle ročních období
Při importu terénu jako bodová síť X, Y, Z lze nastavit vzájemnou výšku sousedních vrstevnic od sebe
Významnou novinkou je možnost dělení videa na jednotlivé klipy s přechody a popisy
Jediným skutečně novým povelem je Okraj z prvků pro tvorbu okrajů se samostatných 3D prvků
Podpora programu NBL Landscape Designer 2020
Návrat na obsah