Základní pracovní postupy při tvorbě terénu - Podpora NBL Landscape Designer 2020

Podpora programu NBL Landscape Designer 2020
Přejít na obsah

Základní pracovní postupy při tvorbě terénu

Pracovní postupy
Tvorba terénu
V záložce Terén jsou povely pro tvorbu terénu. Terén lze také vytvářet importem tabulky se souřadnicemi výškových bodů v nepravidelné bodové síti.
Při tvorbě terénu se terén vytváří interaktivně a veškeré změny se okamžitě zobrazují v perspektivě.
Přehled a popisy povelů pro tvorbu terénu
Podpora programu NBL Landscape Designer 2020
Návrat na obsah