Import a export - Interiéry v pCon.planner 8.8

Návrhy interiérů programem pCon.planner 8.9
Přejít na obsah
Program pCon.planner 8.2 umí importovat i exportovat 3D modely ve všech běžně používaných formátech
Na obrázku vpravo jsou názorně vidět všechny druhy grafických formátů, které lze otevřít programem pCon.planner 8.0 povelem Otevřít.

Na obrázku pod textem jsou všechny druhy grafických formátů, které lze uložit z programu pCon.planner 8.2. Vzhledem k tomu, že systémovým formátem projektů a 3D objektů programu je formát DWG, je možno ukládat pouze ve formátech DWG a DXF.

Na obrázku vlevo je vidět přehled všech grafických souborů, které lze importovat programem pCon.planner 8.0
Export souborů z programu pCon.planner 8.2 je rozdělen do čtyř kategorií. V první je export ve vlastním formátu PEC firmy EasternGraphics. Nejrozsáhlejší je druhá kategorie s exportem do 3D formátů. Třetí kategorie exportuje obsah pracovního okna do 2D vektorových formátů a poslední kategorie potom jako rastrové obrázky.Přehled všech formátů je zobrazen na posledních třech obrázcích.
Převod 3D objektů z 3D Warehouse do formátu 3DS
Online knihovna 3D Warehouse je největším zdrojem kvalitních 3D objektů. Objekty je možné ale stahovat pouze ve formátech programů SketchUp nebo Collada. Řada 3D návrhových programů však soubory v těchto formátech neumí importovat. Řešením je převod na formát 3DS, který je nestarším formátem 3D objektů a prakticky všechny 3D návrhové programy umí importovat soubory ve formátu 3DS.
Program pCon.planner není schopen od 12. června importovat přímo 3D objekty z online knihovny 3D Warehouse otevřené přímo v programu pCon.planner. Je třeba knihovnu 3D Warehouse otevřít v prohlížeči, stáhnout potřebné soubory na disk a potom otevřít v programu pCon.planner.
Pracovní postup převodu SKP na 3DS pomocí programu pCon.planner. Stažené prvky z 3D Warehouse mají palce jako délkovou jednotku. Stejně tak exportované soubory ve formátu 3DS. Při importu souborů 3DS do dalšího 3D návrhového programu je třeba provést nastavení délkové jednotky importovaného prvku na palce.
Program pCon.planner 8.9
Návrat na obsah