Práce s materiály - Interiéry v pCon.planner 8.8

Návrhy interiérů programem pCon.planner 8.9
Přejít na obsah
Materiály jsou velice důležité u každého programu pro návrhy interiérů. Uživatel může pracovat z rozsáhlou online knihovnou materiálů, kterou si otevře klepnutím na ikonu Materiály.
Informace o realistických materiálech simulujících fyzikální vlastnosti reálných materiálů
Od podzimu 2018 používá program pCon.planner nově vytvořené materiály simulující přesně reálné fyzikální vlastnosti skutečných materiálů. Program pCon.planner je pravděpodobně jediným volně šiřitelným 3D grafickým programem, který tyto materiály používá. Ostatní 3D programy využívající tyto materiály jsou placené a jedná se o skutečně profesionální programy pro vizualizace.
Při práci v dynamiském realistickém režimu se můžete přesvědčit a to i na běžných počítačích, že při aplikaci materiálů z knihovny na objekty projektu se skutečně získá realistický vzhled jako u skutečných materiálů. Jedná se tyto základní vlastnosti - barva nebo textura, odraznost, kovový vzhled, průhlednost, hrubost a plastičnost. Každá z těchto vlastností se nastavuje číselným parametrem a příslušnou mapou, mapu lze vynechat.

V online knihovně materiálů jsou materiály seřazeny podle aplikačních kategorií (skla, kovy, dřevo, obklady, ...). Knihovnu si lze prohlédnout i bez spuštění programu pCon.planner 8.4 na odkazu http://pcon-catalog.com/egr/materials/ Ve video prezentaci je přehled materiálů podle kategorií, knihovna materiálů je otevřena v programu pCon.planner 8.4.
Změna materiálů 3D objektů projektu je velice jednoduchá a spočívá v přetažení náhledu materiálu z online knihovny na příslušný 3D objekt.
Velkou výhodou programu pCon.planner 8.4 jsou hromadné změny materiálů, kdy se změní materiál všech ploch u vybraných objektů.
Změny materiálů se mohou provádět v režmu dynamického fotorealistického zobrazení a okamžitě po provedené změn je výhodné vytvořit obrázek nebo sférické panorama projektu, ve kterém byly změny materiálu prováděny.
Názorně uvidíte vše popsané na demonstračním videu.
Program pCon.planner 8.9
Návrat na obsah