Vkládání objektů - Interiéry v pCon.planner 8.8

Návrhy interiérů programem pCon.planner 8.9
Přejít na obsah
Po vytvoření základního 3D modelu interiéru je možné začít doplňovat 3D modely zařizovacích prvků z online knihoven prvků nebo z místního disku.
Jestliže začínáte pracovat s programem pCon.planner, potom je vhodné začít doplňovat 3D prvky z online knihovny pCon.catalog, ve které jsou i některé 3D modely zařizovacích předmětů vhodné pro běžné obytné interiery.
Pro efektivnější práci při doplňování zařizovacích prvků je výhodnější doplňovat 3D prvky z knihoven v Prohlížeči médií

Prvky doplněné z online knihovny programu pCon.planner již mají 2D obrysy a je možné ještě doplnit textové označení prvku podle postupu uvedeného pod obrázky
Doplněné označení prvku je ve vrstvě 72_EGR_BASE_TEXT a je potřeba tuto vrstvu změnit na vrstvu, jejíž jméno končí na D2_ANY nebo d2_ANY. Změna se provede v panelu vlastností vybraného prvku, který se aktivuje funkční klávesou F12.
Viditelnost 2D vrstvy všech prvků projektu se nastavuje pomocí Filtru vrstev v základním přehledu povelů v panelu Viditelnost
Doplnění prvků do knihovny Prohlížeče médií se provede po nastavení pohledu na prvek v pracovním okně a uložením prvku jako projekt povelem Uložit jako. Potom bude náhled v Prohlížeči médií stejný jako nastavené zobrazení prvku v pracovním okně.
Jestliže se prvek přetáhne myší do panelu Prohlížeče médií, bude nastaven systémový náhled.
Kompletní pracovní postup je na videu.
Tvorba sestavy prvků

Při doplňování kancelářských prvků do 3D modelu kanceláře je výhodné vytvořit sestavy několika kancelářských prvků, které se budou doplňovat jako celek.
Kompletní postup je na videu.
Program pCon.planner 8.9
Návrat na obsah