Tvorba 3D modelů kancelářských prvků - Interiéry v pCon.planner 8.7

Návrhy interiérů programem pCon.planner 8.8
Přejít na obsah
Tvorba 3D modelů kancelářských prvků sestavených z desek
Většina běžného kancelářského nábytku je sestavena z obdélníkových desek, které jsou na jedné nebo více stranách doplněny hranami. Tyto desky jsou potom u skutečného nábytkového prvku spojovány spojovacími prvky, které se u 3D modelu nemusí modelovat, protože nejsou vidět. Při tvorbě 3D modelu potom stačí vybírat příslušné konstrukční desky z knihovny desek a doplňovat je na příslušnou pozici 3D modelu.
Vlastní tvorba jednoduché skříňky využívající již připravené knihovny základních desek je na videu. Pracovní postup je jednoduchý:

- nahrání dna jako projekt
- doplnění bočnic
- doplnění zad
- doplnění police
- doplnění horní desky
- vymazání vkládacích bodů
- doplnění vkládacího bodu do dna
- slepení desek skříňky
- uložení skříňky do knihovny
Pro tvorbu obdélníkových desek slouží povel Kvádr v základní záložce povelové lišty. Velikost kvádru se zadává číselně a kdykoliv je možné velikost desky změnit poklepáním na desku., která přejde do editačního režimu a po klepnutí na ovládací prvky lze změnit zobrazené číselné hodnoty.
Pro tvorbu svislých desek je nejlepším postupem otočení o devadesát stupňů pomocí ovladače pro posun a otáčení objektu, který se aktivuje po výběru desky.
Materiál desek se vybírá s online knihovny materiálů a velikost textury se nastavuje povelem Editovat texturu se záložky Editace.

Desky s obecným obrysem se vytváří vytažením nakresleného obrysu. Obrys je uzavřená křivka, která se kreslí povely Lomená čára, Volné kreslení a dále povely pro kreslení Kružnice, Elipsa, Obdélník, Oblouk a Výseč. Obrys je možné kreslit i z více navazujících křivek, výsledný obrys musí být uzavřený.
Tvorba 3D modelu z obrysu se provede povelem Vytáhnout se záložky Editovat. U obysu vytvořeného jedním 2D prvkem stačí prvek vybrat a zadar výšku vytažení. U obrysu složeného z více navazujících prvků je třeba provést výběr všech prvků, nejlépe výběrovým obdélníkem zadaným pomocí myši.

Pracovní postup je předveden na následujícím videu
Při sestavování některých kancelářských prvků je třeba použít konstrakční desky s hranami. Hrany mohou mít jednoduchý obélníkový průřez, ale u některých desek je použit složitější průřez (obdélníková hrana se zaoblením nebo zkosením, hrana s obloukovým průřezem). Potom je třeba hranu k desce vytvořit samostatně z obrysu desky a slepit ji dohromady s deskou.
Program pCon.planner 8.8
Návrat na obsah