Další knihovny pro zkušební verzi - Podpora NBL 2018 CZ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Další knihovny pro zkušební verzi

Zkušební verze programu NBL Landscape Designer 2016 CZ má výrazně redukovány knihovny rostlin, 3D objektů a materiálů. Také chybí knihovny 2D výplní ploch a 2D symbolů rostlin pro zobrazení v režimu 2D výkresu.
Praktickým důsledkem je to, že si uživatelé zkušební verze nemohou vyzkoušet nastavení 2D výkresu pro tisk osazovacích plánů a realizačních výkresů.
Proto byly vytvořeny dva EXE programy, které do systémových souborů zkušební verze doplňují po spuštění výše uvedené knihovny z plné verze programu.
Dále byl sestaven jednoduchý demonstrační projekt s nastavenými materiály ploch a symbolů rostlin s využitím těchto dvou doplněných knihoven.
Pro rychlé pochopení postupu nastavení materiálů ploch a symbolů byla vytvořena videa základních pracovních postupů.

Na horním obrázku je nový demonstrační projekt, který si můžete stáhnout. Na spodním obrázku vlevo je výkres projektu s původními materiály pro 3D perspektivní zobrazení. Na spodním obrázku vpravo je potom výkres projektu s nastavenými materiály (kromě bazénové sestavy) pro 2D zobrazení výkresu, které je potom vhodné pro tisk osazovacích plánů (doplnění označení rostlin a přehledu rostlin je jednoduché a bude brzy prezentováno).
Odkazy na instalační soubory knihoven 2D výplní ploch a 2D symbolů rostlin. Po spuštění se knihovny doplní do příslušných systémových složek.
Demonstrační projekt si můžete stáhnout (je třeba použít pravé tlačítko myši a povel Uložit jako) a vyzkoušet nastavení podle pracovního postupu na videu.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky