Pracovní postup při tvorbě projektu - Podpora NBL 2018 CZ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Pracovní postup při tvorbě projektu

Popis programu

Program NBL Landscape Designer 2014 CZ přináší svým uživatelům zcela novou technologii tvorby návrhů zahrad, bazénů, dlažby, veřejné zeleně a veřejného prostoru.
Uživatel programu NBL Landscape Designer 2014 CZ při své práci vlastně simuluje realizaci skutečné zahrady. Začíná se nakreslením obrysu pozemku, na kterém bude model zahrady vytvořen. Dále se pokračuje terénními úpravami stejně jako u skutečné zahrady.
Výrazné urychlení tvorby projektu umožňuje import podkladů. Základním a nejvíce používaným podkladem bude asi nafocená nebo naskenovaná ruční skica.
Dále se mohou importovat 2D výkresy ve formátech PDF, DWG a DXF. Program umí importovat i výškový model terénu jako XYZ souřadnice nepravidelné bodové sítě.
Do programu lze importovat více podkladů (obrázek, výkres DWG. 3D model terénu).  

Následuje doplnění obrysů pro stavební objekty (dům, garáž, terasa, příjezdová cesta), osázené plochy rostlinami, travnaté plochy, bazény a jezírka. Všechny obrysy si lze dopředu nakreslit ve studii a po naskenování nebo vyfotografování je možno obrázek importovat a zobrazit na terénu jako podklad pro další práci. Potřebné obrysy lze získat i z importovaného DWG výkresu.
Po zadání obrysu stavebního objektu se otevře panel vlastností a je třeba nastavit materiál a další informace. Stavební objekty jsou parametrické objekty a je možno měnit jejich obrys, materiál a další vlastnosti.
Rostliny se doplňují jednotlivě, do zadané plochy nebo na zadanou křivku.
Program NBL Landscape Designer 2014 CZ je možno doplňovat vlastními uživatelskými 3D modely, modely nebo obrázky rostlin a texturami materiálů.
3D modely se importují ve formátech SKP a 3DS. Program je vybaven řadou 3D modelovacích povelů, takže řadu prvků zahradní architektury si může uživatel vymodelovat sám.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky