Tvorba střešních zahrad - Podpora NBL 2018 CZ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Tvorba střešních zahrad

Pracovní postupy

Program NBL Landscape Designer 2014 CZ je vhodný i pro návrhy střešních zahrad. Pracovní postup je stejný jako u jiných typů zahrad, pouze je třeba vytvořit základní plochu zahrady v potřebném místě a v potřebné výšce uvnitř stavby.

Demonstrační projekt střešní zahrady pro uživatele zkušební, výukové nebo plné verze programu NBL Landscape Designer 2014 CZ si stáhnete po klepnutí pravým tlačítkem myši na tento odkaz a potom vyberete z pomocného povelového menu povel Uložit odkaz jako ...

Tvorbu každého projektu výrazně usnadňuje rozdělení objektů projektu do vrstev. Na obrázku je projekt střešní zahrady s otevřeným oknem editoru vrstev.

Jestliže nastavíme vrstvy stavba1, stavba2 a vstupní blok jako skryté, objeví se uvnitř stavby vytažený terén (Plocha v terénu) do výšky střešní zahrady.

Nyní zjistíme, jak je vytvořena obvodová zeď střešní zahrady. Po klepnutí na obvodovou zeď levým tlačítkem myši se zeď stane aktivním objektem a z panelu vlastností zjistíme, že byla vytvořena povelem Stavba. Ve vlastnostech stavby je výška stavby nad zemí 3 metry a výška stavby 1 metr. Dále je nastavena krytina střechy, u které je nastaven úhel 1 stupeň a přesah 5 cm.

Vlastní střešní zahrady je vytvořena ze dvou ploch. Plocha s mulčovací kůrou je zadána podle obdélníkového obrysu zahrady a dále ručně jsou zadány křivkové okraje. Pod touto plochou je obdélníková plocha s nastaveným materiálem dlažby. Tato plocha byla kreslena až po nakreslení plochy s mulčovací kůrou, takže ji překryla. Povelem Objekty dozadu (klávesa F) se plocha s dlažbou posune pod plochu s mulčovací kůrou.
Tím bylo připravenou prostředí střešní zahrady a pokračovalo se doplňováním rostlin, doplňků z knihovny příslušenství a postav z knihovny postav.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky