Novinky od verze 2012 - pro verze 2013, 2014 a 2016 - Podpora NBL 2018 CZ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Novinky od verze 2012 - pro verze 2013, 2014 a 2016

Novinky programu NBL Landscape Designer 2016 CZ na samostatné stránce

Novinky programu Realtime Landscape Designer 2013 CZ

 

Při importu satelitních map se zadá adresa lokality a po zobrazení mapy se do ní nakreslí obrys požadovaného pozemku. Zadaná plocha se potom uloží do knihovny obrázků na terénu. V případě potřeby je možno provést natočení zadané plochy.

 

Import CAD podkladových výkresů ve formátech DWG a DXF výrazně usnadňuje začátek tvorby návrhu.
Uživatel si může vybrat vrstvy výkresu pro import. Velikost se nastavuje zadáním měřítka a jednotky.

 

Importované výkresy se automaticky převedou na obrysy nebo vrstevnice. Obrysy se automaticky generují z navazujících nebo překrývajících čar.

 

Modely rostlin se zvýšenou přesností a možností nastavení provedení podle ročních období. Na podzim opadávají listy v průchodech a animacích. Vyvinuto firmou Idea Spectrum Inc.

 

Návrhy lze oživit 3D modely lidských postav, které mohou mít nastaveny statické pozice (stání, sezení na žídli, sezení na zemi, opalování) nebo se mohu pohybovat po nastavené křivce (chůze, běh, plavání).

 

Pro zvýšení reality statických i dynamických grafických výstupů v perspektivě je možno nastavit pozadí horizontu i oblohu.

 

Do osazovacích výkresů se doplňují uživatelská označení rostlin generovaná automaticky podle uživatelsky nastaveného přehledu rostlin.

8. 3D booleovské operace - součet, rozdíl a průnik

 

Při tvorbě uživatelských 3D modelů zahradních zařizovacích prvků lze využít booleovské operace aplikované na 3D modely se záložky Modelování.

9. Tvorba 3D modelu vytažením obrysu pro křívce

 

Uživatelé si mohou vytvářet vlastní 3D modely vytažením zadaného obrysu po zadané křivce otevřené nebo uzavřené. Jedná se o nový základní 3D objekt se záložky Modely.

10. Doplnění samostatného zábradlí

 

Samostatné zábradlí lze doplnit kdekoliv v projektu a ne pouze u dřevěných teras a schodíšť k dřevěným terasám. Vlastnosti jsou stejné jako u zábradlí dřevěných teras.

Novinky programu NBL Landscape Designer 2014 CZ

Hlavní novinou programu NBL Landscape Designer 2014 CZ je import digitálního modelu terénu. Model terénu může reprezentován vrstevnicemi ve formátu DWG/DXF nebo jednotlivými výškovými body v nepravidelné bodové síti jako souřadnice X, Y, Z ve formátu .CSV nebo.XLS.

2. Automatické označování všech rostlin v návrhu

Při automatickém doplňování označení rostlin do středu jejich 2D symbolů je možno nyní nastavit doplnění do všech rostlin návrhu. U předchozí verze byla nutná minimální vzdálenost sousedních rostlin 0.3 m. Při menší vzdálenosti bylo doplněno pouze jedno označení s počtem rostlin.

3. Zvětšení pracovní plochy i výšky terénu

Maximální použitá pracovní plocha je 640 x 640 metrů a maximální výška terénu je 91 metrů. Tím se výrazně rozšiřují aplikační oblasti využití programu NBL Landscape Designer 2014 pro tvorbu urbanistických návrhů i rozsáhlých celků veřejné zeleně.

4. Rozšíření knihoven rostlin

Knihovny rostlin byly rozšířeny. Knihovna obrázků rostlin obsahuje 6000 rostlin, knihovna modelů rostlin 500 a knihovna UltrRes Plants potom 460 rostlin.

5. Nové možnosti v tvorbě terénu

Při tvorbě terénu je nyní možno nastavit kolmé okraje u ploch v terénu se stejným materiálem jako celá plocha. U oddělovacích zdí lze nastavit při odstranění terénu šířku a sklon odstraněného terénu. To umožňuje používat v jednom návrhu více oddělovacích zdí s odstraněným terénem. U cest v terénu lze nastavit sklon přechodu cesty do terénu.

6. Zlepšení kvality realistického zobrazení v průchodu

Kvalita fotorealistického zobrazení byla zlepšena doplněním technologie celkového osvětlení.

7. Nové knihovny 3D modelů

Do knihoven 3D modelů a materiálů byly doplněny další knihovny evropských výrobců.

8. Výuková verze programu zdarma

Firma NBL Software dodává i výukovou verzi programu NBL Landscape Designer 2014 CZ, která je pro organizace a firmy zabývající se výukou zdarma včetně školení.
Výukové verze jsou určeny pro samostatně pracující počítače, i když jsou v počítačové síti. Instalace programu a uživatelských knihoven musí být na každém počítači. K nahrávání a ukládání projektů lze využít společné síťové úložiště.
Objednávky výukových verzí příjímá firma Ing. Libor Štolc - PC Design. Po schválení firmou NBL Software dostane objednatel zdarma aktivační kód.
Výukovou verzi může využívat student ve škole i mimo školu, potom dostane dva aktivační kódy.
Podmínky využivání výukových verzí:
1. U výukových verzí není funkční povel Přenos licence, takže je nutno program využívat pouze na jednom počítači.
2. Výukové verze jsou funkčně i obsahově totožné s plnými verzemi programu.
3. Výukové verze jsou časově neomezené, zrušení licence (po skončení studia) provede na požádání firma NBL Software.
4. Na všech výstupech programu je doplněno slovo 'VÝUKOVÁ VERZE'

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky