Nastavení nového projektu - velikost, měřítko, tiskárna - Podpora NBL 2018 CZ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Nastavení nového projektu - velikost, měřítko, tiskárna

Pracovní postupy

Při začátku práce na novém projektu je třeba provést nastavení projektu. Jedná se o nastavení velikosti pozemku, měřítka tisku, velikosti pomocného rastru a vrstev. Tato nastavení výrazně usnadňují tvorbu projektu uživatelem, jestliže jsou optimálně nastavena.

Dále se pokračuje nastavením Měřítka tisku, v seznamu přednastavených měřítek je Uživatelské měřítko. Jestliže budeme nastavovat měřítko 1 : 100, potom je třeba zadat v prvním políčku 10 mm a v druhém políčku pouze číslo 1. Základní délkovou jednotkou systému je 1 metr a jestliže zadáme kdekoliv v programu pro zadání délky pouze číslo bez délkové jednotky, bude se jednat o délku v metrech.

Po zadání velikosti pozemku a měřítka tisku se vypočítá velikost výkresu. V dolní části dialogového okna je možno si ověřit, na kolik tiskových stránek bude probíhat tisk výkresu, jestliže budeme požadovat tisk v zadaném měřítku. Tiskové pracovní náhledy mohou probíhat bez měřítka na plochu jednoho listu papíru. Dále se zadává orientace výkresu a další možnosti (černobílý tisk, tisk rastru a tisk rohových značek). Tisk rohových značek je důležitý u velkých výkresů v měřítku na více tiskových listů. Rohové značky slouží k přesnému sesazení jednotlivých listů při slepování, potom je nutné dvě strany listů oříznout podle rohových značek.
V dialogovém okně lze nastavit tlačítkem Tiskárna aktuální tiskárnu a její vlastnosti. Náhled rozložení tisku v měřítku vždy odpovídá aktuálně nastavené tiskárně. Jestliže vybereme jako tiskárnu tzv. 'PDF tiskárnu', například PrimoPDF a nastavíme formát A2, potom bude probíhat tisk výkresu (při nastavení tiskárny PrimoPDF záznam do souboru PDF) na jeden list.

V nastavení projektu se pokračuje nastavením pomocného rastru, pravítka, hranice pozemku a vrstev

Základním povelem pro nastavení je povel Nastavit stránku v hlavním povelovém menu Soubor. Otevře se dialogové okno a v něm by měl uživatel jako první nastavit Velikost pozemku, v seznamu přednastavených velikostí je na konci Uživatelká velikost. Jedná se o celkovou velikost obdélníkové plochy, na které bude možno doplňovat a editovat prvky. Tato velikost pozemku by měla být o několik metrů na každé straně větší než skutečná velikost plochy, která je potřebná pro tvorbu projektu.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky