Import 3D modelů staveb ve formátech 3DS a SKP - Podpora NBL 2018 CZ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Import 3D modelů staveb ve formátech 3DS a SKP

Pracovní postupy

Program NBL Landscape Designer 2016 umí importovat poměrně rozsáhlé 3D modely staveb vytvořené v jiných 3D návrhových programech.
Import je možný ve formátech 3DS a SKP. Vzhledem k tomu, že při importu 3D modelů ve formátu 3DS je někdy znát dělení ploch na trojúhelníky, je výhodnější při importu souborů ve formátu 3DS provést nejdříve zpracování souboru programem pCon.planner 7.5 a potom export ve formátu SKP (SketchUp 2016 nebo SketchUp 8). Program pCon.planner 7.5 je volně šiřitelný a zdarma. Instalační soubor je možno stáhnout na příslušné webové stránce. Program pCon.planner 7.5 je pouze pro 64 bitové počítače. Uživatelé 32 bitových počítačů si mohou stáhnout starší verze.

Při importu 3D modelu ve formátu 3DS se model nahraje jako jeden objekt. Před vlastním nahráním se objeví tabulka pro případné nastavení délkové jednotky, jestliže by nesouhlasila velikost modelu po importu do programu pCon.planner 7.5. Po nahrání modelu dostaneme jeden objekt, který je třeba pro případnou editaci nebo změny materiálů, rozdělit na dílčí objekty povelem Rozdělit, který je třeba někdy používat i opakovaně. Nejčastěji bude třeba vymazat některé objekty. To se provede výběrem příslušného objektu nebo hromadným výběrem více objektů a stisknutím tlačítka Delete na klávesnici. Výběr jednoho objektu se provede posunem kurzoru myši na objekt a klepnutím levým tlačítkem. Hromadný výběr se provádí stejně jako u jiných programu pomocí výběrového obdélníků zadaného dvěma protilehlými body. Na prvním bodě se stiskne a drží levé tlačítko myši a pokračuje se posunem myší uhlopříčně na druhý bod, kde se tlačítko myši uvolní. Vybrané objekty jsou zvýrazněny modrými okrajovými značkami.

Po všech úpravách importovaného 3D modelu se provede export modelu ve formátu SketchUp 2016. Tento soubor již bez problému importuje program NBL Landscape Designer 2016 CZ. Je třeba nastavit druh importovaného 3D modelu jako Příslušenství. Import se provede do knihovny uživatelských 3D modelů. Dále je možné provést změnu materiálů a to dvěma způsoby. Při prvním způsobu se aktivuje v informačním panelu povel pro změnu materiálu a jednotlivé použité materiály se mohou nahradit materiály z knihovny programu NBL Landscape Designer 2016 CZ. Při druhém způsobu je třeba nejdříve importovaný model převést na editovatelný uživatelský model. Při změnách materiálů je možné nastavovat i velikost textury materiálu.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky