Kreslení a editace ploch ve výkresu a perspektivě - Podpora NBL 2018 CZ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Kreslení a editace ploch ve výkresu a perspektivě

Pracovní postupy

Kreslení a editace ploch jsou základními pracovními postupy v pracovním prostředí programu Realtime Landscaping Architect 2013.
Po klepnutí na příslušnou ikonu povelu se v pravé části okna programu objeví panel vlastností a parametrů příslušného objektu a kurzor myši se změní na symbol zadávání definičních bodů plochy příslušného objektu.

Před zadáním prvního definičního bodu obrysové křivky plochy je třeba nastavit druh obrysové křívky klepnutím na příslušnou ikonu

 

Dále je možno před začátkem zadávání bodů křivky nastavit materiál plochy. Po klepnutí na náhled materiálu se otevře okno s knihovnami výplňových materiálů různých druhů a uživatel si vybere příslušnou knihovnu a v ní požadovaný materiál.

Program Realtime Landscaping Architect 2013 obsahuje řadu parametrických objektů, pomocí kterých se do projektu doplňují terénní prvky (výškový rastr, plocha v terénu), stavební prvky (stavba, terasa, schodiště) a prvky s vodou (jezírko, bazén). Všechny parametrické prvky se zadávají obrysovou křivkou plochy prvku. Po nakreslení plochy prvku je parametrický prvek stále v editačním režimu a uživatel může nastavovat a měnit vlastnosti a parametry prvku v jednotlivých skupinách po klepnutí na tlačítko s popisem skupiny vlastností a parametrů.

Vlastnosti případně parametry všech prvků lze měnit posunem kurzoru na příslušný prvek (je-li možné provést výběr a editaci prvku, potom se kolem prvku zobrazí čárkovaně obdélník) a klepnutím.

Kreslení základní plochy a plochy bazénu ve výkresu a v perspektivě

Pokračování na stránku Editace ploch

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky