Kalkulace projektu - cenový přehled objektů a materiálů - Podpora NBL 2018 CZ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Kalkulace projektu - cenový přehled objektů a materiálů

Pracovní postupy

Program Realtime Landscaping Architect 2013 byl vyvíjen se záměrem poskytnout uživatelům všechny potřebné výstupy zpracovaného projektu pro úspěšnou realizaci projektu. Vedle výstupů grafických (obrázky a animace) a výkresů (realizační výkresy, osazovací plány) jsou to i cenové kalkulační přehledy objektů a materiálů projektu. Demonstrační ukázka je na obrázku.

Kalkulační přehled si může uživatel uložit na disk, vytisknout nebo exportovat do programu MS Excel. Při exportu do programu MS Excel se neprovede kompletní převod tabulky rozdělené podle kategorií objektů projektu a převedená tabulka je prakticky nepoužitelná, jak je vidět na obrázku.

Kvalitně zpracovaná kalkulační cenová tabulka objektů a materiálů ve formátu programu MS Excel je velice důležitá pro zpracování cenové kalkulace i pro objednání materiálu pro realizaci navrženého projektu. Proto byl vyvinut pomocný program, který provádí export do programu MS Excel přesně podle struktury a dílčích součtů původní tabulky. Program Export kalkulace RLA 2013 je možno spustit z libovolného umístění.

Po spuštění si nahraje textové soubory z kalkulacemi ze systémové složky. Klepnutím na jméno textového souboru se provede okamžitý převod do jednotlivých záležek kategorií objektů a po klepnutí na tlačítka pro záznam a otevření kalkulace v programu MS Excel dojde k otevření kalkulace v programu MS Excel. Struktura kalkulační tabulky je totožná s původní kalkulační tabulkou včetně dílčích součtů cen objektů a materiálů.

Pracovní postup exportu cenové kalkulace

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky