Tvorba terénu - Podpora NBL 2018 CZ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Tvorba terénu

Pracovní postupy

Základem každého 3D návrhu zahrady je vedle zadání celkového obrysu i tvorba terénu. Program NBL Landscape Designer 2014 CZ využívá pro tvorbu terénu několika povelů v záložce Terén. Jestliže má uživatelk k dispozici jako vstupní podklad 3D model terénu jako XYZ souřadnice nepravidelné bodové sítě nebo vrstevnice ve foŕmátu DWG, může využít povel pro import 3D modelu terénu, při kterém se mu importovaný 3D model terénu převede na počítačový model reprezentovaný editovatelnými vrstevnicemi.

Každý uživatel programu NBL Landscape Designer 2014 CZ by si měl uvědomit, že program byl vyvíjen se záměrem jednoduché ale i přesné interaktivní simulace tvorby 3D modelu zahrady. Program NBL Landascape Designer 2014 CZ se stává v rukách zahradního architekta vysoce výkonným nástrojem, který mu umožňuje interaktivní tvorbu s možností změn, které se automaticky provedou tak, že se neporuší již navržený vytvořený model. Proto je možné provádět editaci terénu ve všech fázích návrhu.

Mezi povely pro tvorbu terénu je třeba zařadit i povel Oddělovací zeď ze záložky Stavba. U tohoto povelu je možné nastavit parametr 'Odstranit terén' a vytvořit vodorovnou teresu.

Pro demonstraci možností povelů pro tvorbu terénních prvků byl vytvořen ve zkušební verzi programu NBL Landscape Designer 2014 CZ jednoduchý projekt terénu pro stavbu domu na rovném svahu s poměrně velkým sklonem. Při tvorbě terénu byla vytvořena jako první plocha pro dům a potom příjezdová cesta. Potom následovala terasa s bazénem a horní terasa. K prezentačním účelům byly vytvořeny čtyři základní obrázky a video průchodu projektem. Demonstrační projekt si můžete stáhnout, po najetí myši na tento odkaz je třeba stisknout pravé tlačítko myši a zadat povel Uložit odkaz jako ...

Pokračovat na pracovní postupy tvorby jednotlivých terénních objektů

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky