Výuková verze programu NBL Landscape Designer 2018 CZ - Podpora NBL 2018 CZ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Výuková verze programu NBL Landscape Designer 2018 CZ

Dne 22. prosince 2018 byla dokončena výuková verze programu NBL Landscape Designer 2018 CZ. Výukovou verzi je možno rozšiřovat školám a výukovým organizacím, které o její využití na počítačích studentů projeví zájem. Výuková verze je určena pouze pro počítače studentů a je zdarma. Aktivace výukové verze se provádí aktivačním klíčem, který nelze přenášet na jiný počitač. Funkčnost výukové verze je možno na základě požadavku studenta nebo školy ukončit. Veškeré vytvořené projekty a uživatelské knihovny lze využít v plné v plné verzi programu.

Výuková verze je funkčně i obsahově zcela shodná s plnou verzí. Může nahrávat projekty zkušební i plné verze. Plná verze může nahrávat projekty výukové verze.
Pro pokrytí finančních nákladů vzniklých při zavádění výukových verzí a při školení pedagogických pracovníků si musí každá škola zakoupit minimálně jednu plnou verzi programu NBL Landscape Designer 2018 CZ. Pro vyzkoušení programu NBL Landscape Designer 2018 CZ mohou příslušní pedagogičtí pracovníci využít zkušební verzi programu NBL Landscape Designer 2016 CZ nebo požádat o předvedení plné i výukové verze programu NBL Landscape Designer přímo ve škole.

Program NBL Landscape Designer 2018 CZ EDU je již druhou výukovou verzí programu NBL Landscape Designer. Prvním byl program NBL Landscape Designer 2014 CZ EDU, který již některé střední školy úspěšně používají.
Firma NBL S.r.l. vyvinula výukovou verzi se záměrem poskytnout studentům v evropských zemích skutečně kvalitní program, který je perspektivní a studenti jej budou moci využívat ve své profesionální praxi i po skončení studia.

Postup instalace výukové verze programu NBL Landscape Designer 2018 CZ
(je určen pouze pro školy a výukové organizace, které dostaly od firmy NBL Software aktivační kódy, bez nich se program nespustí a zbytečně ztratíte čas stahováním a instalací)

Instalaci programu zajišťuje krátký pomocný, který provede stažení instalačních souborů do složky .../Dokumenty/Downloads/NBL Landscape Designer 2018 (17.02) Educational/ o velikosti ??? kB a potom vlastní instalaci programu. Instalační soubory jsou uloženy na servru www.one.com a tím je zaručeno spolehlivé a rychlé stahování.

Při prvním spuštění programu je třeba zadat aktivační kód programu. Počítač musí být připojen k Internetu a také je třeba dočasně deaktivovat antivirový program. Aktivační kód se zadává pouze jednou při prvním spuštění programu po instalaci. Aktivaci programu lze zrušit na přání uživatele příslušné výukové verze, např. po skončení studia, jestliže je výuková verze instalována na domácím počítači studenta. Po zakoupení plné verze lze všechny projekty i uživatelské knihovny vytvořené výukovou verzí mohou použít ve verzi plné.

Při vývoji programu NBL Landscape Designer 2014 byla řešena i distribuce programu v jednotlivých evropských zemích. Vzhledem k velikosti instalačních souborů i počtu jazykových verzí byli evropští distributoři požádání o doplnění instalačních souborů na server v zemi působení distributora. Potom byly firmou NBL s.r.l. upraveny pomocné instalační programy pro jednotlié evropské distributory tak, aby se při jejich spuštění stahavaly instalační soubory ze servru příslušného distributora.

Všechny instalační soubory zkušební, plné a výukové verze programu NBL Landscape Designer 2014 CZ jsou umístěny na servru www.one.com, který zajišťuje jejich bezpečné uložení s rychlým a spolehlivým stahováním pomocnými instalačními programy.

Pracovní prostředí programu je stejné jako u plné verze, pouze v pravé části stavové řádky je trvale doplněn text 'Pouze pro výukové účely'

Také v grafických výstupech a v průchodu je uprostřed grafického výstupu text 'Pouze pro výukové účely'

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky