Pozemek z katastru nemovitostí - Podpora NBL 2018 CZ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Pozemek z katastru nemovitostí

Pracovní postupy

Při tvorbě projektu se často jako základní podklad využívá výkres pozemku z katastru nemovitostí. Příslušný pozemek lze velice rychle najít v online aplikaci a výkres s pozemkem uložit jako obrázek nebo ve formátu PDF. Postup je zřejmý na následujících obrázcích.
Výkres pozemku v libovolném bitmapovém formátu nebo jako soubor PDF se dále importuje programem Realtime Landscaping Architect 2013. Po dokončení importu se výkres pozemku objeví v pracovní grafické oblasti programu a je třeba nastavit správné měřítko zadáním dvou bodů se známou vzdáleností. Dále je třeba nastavit vrstvy projektu a doplnit hranici pozemku a základní plochy. Celý postup je na videu.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky