Tvorba kamenných schodů - Podpora NBL 2018 CZ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Tvorba kamenných schodů

Pracovní postupy

V program NBL Landscape Designer 2014 CZ je většina architektonických prvků řešena formou parametrických 3D objektů. Jejich vlastnosti se zadávají číselně v panelu vlastností a mohou se měnit při doplnění objektu do projektu nebo kdykoliv při výběru objektu.

Typickým příkladem jsou kamenné schody. Zadávají se dvěma body nebo křivkou, které definují horní zadní hranu bloku schodů. Při doplnění je horní zadní hrana nad terénem a spodní přední hrana na terénu. Názorná ukázka nastavení paremetrů je na videu.

Po aktivaci povelu Kamenné schody a zadání horní zadní hrany bloku schodů se doplní objekt kamenných schodů se základními parametry. Důležitým parametrem je přepínač Spodní výška podle terénu, který je při doplňování nových schodů zapnut. To znamená, že spodní hrana bloku schodů bude vždy umístěna na terénu. Uživatel potom nastavuje výšku horní zadní hrany bloku schodů nad terénem. Sklon schodů se mění nastavením výšky a délky stupně schodů.

Při vypnutí přepínače Výška podle terénu se aktivuje parametr Celková výška schodů a jeho číselná hodnota je stejná jako výška horní hrany bloku schodů nad terénem.

Nastavením paŕametru Celková výška schodů se mění výška bloku schodu, ale relativně k zadané výšce horní zadní hrany bloku schodů nad terénem.

Sklon schodů se mění změnou parametrů Délka schodu a Výška schodu.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky