Editace obrysů ploch - editace a doplňování bodů - Podpora NBL 2018 CZ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Editace obrysů ploch - editace a doplňování bodů

Pracovní postupy

Při výběru libovolného objektu projektu se v pravé části objeví okno vlastností příslušného objektu rozdělené na několik samostatných panelů, které se otvírají klepnutím na tlačítko s označením příslušného panelu. V panelu Možnosti je tlačítko Editovat body. Po klepnutí na toto tlačítko se do panelu doplní další čtyři tlačítka a dva řádky ovládacích prvků pro nastavení druhu křivky a provedení rohu.

Po klepnutí na tlačítko Editovat body se změní barva tlačítka na žlutou, což znamená, že je aktivní editace bodů objektu. Dojde ke zvýraznění všech definičních bodů obrysu a uživatel si může vybrat jeden z definičních bodů posunem myši na pozici bodu a stiskem levého tlačítka myši. Vybraný bod změní barvu na červenou a posunem myši lze změnit pozici bodu.

Klepnutím na tlačítko Doplnit body je možno doplňovat další body na obrys. Tlačítko změní barvu, aby bylo zřejmé, že je aktivní doplňování bodů. U doplněného bodu je možno okamžitě měnit jeho pozici,

U jednotlivých definičních bodů lze měnit druh křivky, která daným bodem prochází. Na obrázku byly změněn průběh křivky u všech definičních bodů na tzv, splajnovou křivku.

Ukázka pracovních postupů při editaci bodů

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky