Podpora uživatelů programu Edificius firmy ACCA Software
Přejít na obsah

AIrBIM vizualizace - nová vizualizace s umělou inteligencí

Mediální výstupy
Program Edificius se stále vyvíjí pracovníky firmy ACCA Software. Poslední novinkou je doplnění nové technologie fotorealistických vizualizací označované jako
AIrBIM - Rendering with Artificial Intelligence.
Program Edificius je prvním BIM programem pro architektonické návrhy doplněný novým AMD Radeon ProRender Ray Tracing engine, který využívá umělou inteligenci pro tvorbu co nejvíce fotorealistických BIM architektonických vizualizací.
Firmy ACCA software a AMD uzavřely partnerství s cílem poskytnout uživatelům novou technologii umožňující tvorbu profesionálních vizualizací běžným uživatelům z řad architektů a projektantů bez nutnosti ztrácet čas komplikovaným nastavováním a dalším zpracováním vizualizací jinými programy.
Hlavní vlastnosti a výhody AIrBIM

Budete moci vytvářet rychlejší kvalitní vizualizace bez nutnosti složitého nastavování díky Machine Learning Denoiser (inteligentní odstraňovač šumu)
Bude dosaženo zvýšení výkonu a zkrácení doby vizualizace pomocí automatického pracovního rozvržení s využitím sdílení GPU/CPU
Bude zvýšena kvalita fotorealistickéno zobrazení vašich scén díky využití rozsáhlé knihovny Physically Based Rendering materiálů (fyzikálně reálné materiály)
Získáte ve vašich vizualizacích vyjímečné světelné a odrazové efekty pomocí nastavení celkového osvětlení a vyzařujících panoramatických pozadí

Hlavní výhodou nové technologie je možnost interaktivního nastavování výsledného osvětlení nastaveného pohledu nebo nastaveného sférického panorama s možností přepnutí aktuálního náhledu do celého pracovního okna.
Zpracované vizualizace jsou součástí projektu a k dispozici jsou i základní informace o obrázku
Pracovní postup při tvorbě vizualizací novou technologií AIrBIM
Nastavení pohledu v projektu
Nastavení probíhá dvěma způsoby. Jestliže chceme přesně umístit pozorovatele pro nastavení pohledu, je třeba použít povel Camera a zadat pozici kamery v okně s půdorysem příslušného podlaží nebo mimo stavbu v okně s celkovou půdorysnou dispozicí stavby. Pro rychlé nastavení se otevře okno se 3D perspektivním pohledem a pomocí myši se provede nastavení pohledu.
Nastavení pozadí a osvětlení
Jako pozadí se nastavuje panoramatické pozadí z knihovny obrázků z pozadím. Obrázek pozadí je možno natočit kolem svislé osy. Sluneční osvětlení se nastavuje pomocí malého panelu pro nastavení dne a času. Nastavení umělého osvětlení je třeba provést předem v okně se zobrazením v reálném čase, kdy je náhled osvětlení nejvíce reálny.
Nastavení druhu a velikosti obrázku
Výsledkem vizualizace může být normální obrázek nebo sférické panorama. U obrázku se nastavuje velikost v obrazových bodech. U sférických panoramat si uživatel může vybrat ze čtyř přednastavených hodnot a také může zvolit obrázek stereoskopický.
Tvorba náhledu
Vlastní vizualizace začíná tvorbou náhledu, při němž může uživatel interaktivně měnit některá nastavení osvětlení. U vizualizací v interiérech je užitečným parametrem osvětlení nastavení osvětlení z místa kamery, kdy je zdrojem světla celá rovná plocha v místě kamery, která je umístěna kolmo na směr pohledu. Pro náhled je k dispozici pouze spodní část panelu vlastností a nastavení vizualizace, ale při nastavení společné funkce CPU a grafické karty je možno přepínat náhled do celého okna. Po nastavení osvětlení je možno tvorbu náhledu ukončit klpenutím na tlačítko vpravo dole.
Tvorba vizualizace
Po dokončení náhledu se pokračuje s vlastní vizualizace v celém okně. Uživatel musí nejdříve zadat kvalitu vizualizace z několika přednastavených hodnot. Během vizualizace se zobrauje aktuální trvání vizualizace a dosažená kvalita. Dokončená vizualizace je součástí projektu. Obrázky je možné exportovat a sférická panoramate spustit v prohlížeči, který je součástí programu Edificius.
Návrat na obsah