Podpora uživatelů programu Edificius firmy ACCA Software
Přejít na obsah

Tvorba stěn a příček ručním doplňováním

Pracovní postupy

Základem většiny 3D modelů staveb je stěnová konstrukce jednoho podlaží s výplňovými prvky.
V programu Edificius je možné provádět tvorbu stěnové konstrukce třemi způsoby.
Druhý způsob je postupné ruční doplňování jednotlivých stěn a příček pomocí povelu pro kreslení svislé stěnové konstrukce.

Před prvním použitím povelu pro doplnění stěny je možné provést deaktivaci pomocného metrového bodového rastru i přichytávání k rastru a změnit směrové přichytávání na 45 stupňů podle obrázku.

Po klepnutí na ikonu povelu pro doplnění stěny se vpravo otevře okno vlastností příslušného doplňovaného BIM objektu. To platí obecně pro všechny povely programu Edificius. Po klepnutí do pravé části první řádky okna vlastností se otevře knihovna stavebních materiálů pro stěny a příčky. Výběr stavebního materiálu potvrdímě poklepáním na příslušnou ikonu a potom se kurzor myši změní na křížek a můžeme zadat první definiční bod stěny.
Pracovní postup je velice jednoduchý. Je třeba si pamatovat dvě důležité věc:
- změna orientace osy stěny při kreslení stěny i při editaci se provede klávesou F5
- pro zadání relativní vzdálenosti bodu je třeba stisknout klávesu A a držet ji během klepnutí na bod, od něhož chceme zadat relativní vzdálenost


Návrat na obsah