Podpora uživatelů programu Edificius firmy ACCA Software
Přejít na obsah

Doplnění schodiště

Pracovní postupy
Schody jsou důležitým parametrickým objektem, který se vyskytuje téměř v každém projektu.
Pro doplnění schodů slouží povel Stairs a jeho dílčí varianty.

Povel pro doplnění schodů má čtyři varianty:

- přímé schody
- obloukové schody
- podesta
- točité schody
- spirálové schody
Podle konstrukce je možné zvolit jednu z pěti variant:
Dřevěné schody nad schodnicemi
Betonové schody
Dřevěné schody mezi schodnicemi
Kovové schody nad schodnicemi
Kovové schody mezi schodnicemi

Vlastní pracovní postup začíná klepnutím na ikonu povelu Stairs, posunem kurzoru na pozici podlahy ve 2D pohledu a klepnutím myši. Dojde k přechodu projektu do režimu doplňování schodiště, kdy je v novém 3D pohledu plně viditelné pouze schodiště a ostatní konstrukční prvky jsou zobrazeny v šedém provedení průhledně. Uživatel si potom vybere ikonu jednoho z pěti druhů schodů a v panelu vlastností provede změnu základních číslených parametrů. Potom provede posun kurzoru do místnosti schodiště a po klepnutí se na pozici kurzoru zobrazí schema schodiště. Funkční klávesou F5 se mění orientace vkládacího bodu a funkční klávesou F8 se schema schodiště otáčí po 90 stupních kolem vkládacího bodu. Postupně je možné doplňovat více schodišť a to i různého druhu. Pokračuje se klepnutím na ikonu povelu Edit Stairs, kdy je možné editovat např, tvar podesty a kdy dojde i k automatickému spojení jednotlivých schodišť do jednoho parametrického objektu. Potom se režim doplňování schodiště ukončí klepnutím na ikonu povelu Finish. Tím je dokončena tvorba geometrie schodiště. Klepnutím na kteroukoliv část schodiště se celé shodiště stane aktivním objektem a v panelu vlastností lze měnit všechny číselné parametry kromě počtu stupňů a výšky jednoho stupně. Dále se mohou nastavit materiály jednotlivých konstrukčních prvků. Názorná ukázka pracovního postupu je na video.
Návrat na obsah