Podpora uživatelů programu Edificius firmy ACCA Software
Přejít na obsah

Složená střechy složené z jednotlivých střešních desek

Pracovní postupy
Při doplňování střechy se vytvoří obrys střechy a definuje se tak základní plocha střešní konstrukce. Jestliže se bude střecha skládat z více samostatných střešních desek, je nutno tyto desky postupně doplnit a potom nastavit jejich sklon a napojení. Při doplnění střechy se do výškové struktury projektu automaticky doplní výšková úroveň střechy a uživatel nastaví příslušné stěny na výškovou úroveň střechy.
Na obrázku je první doplněná samostatná střešní deska
Na obrázku je doplněna druhá polovina střechy
Nyní je třeba nastavit sklon vybrané střešní desky. Provede se to klepnutím na ovládací prvky pro nastavení sklonu. Dojde k jejich aktivaci a v panelu vlastností se objeví zadání nastavení sklonu příslušné střešní desky. Nastavení sklonu lze provádět dvěma způsoby, pomocí dvou bodů nebo pomocí tří bodů. U běžných střech s obdélníkovými střešními deskami stačí základní nastavení sklonu pomocí dvou bodů.
Definiční body pro nastavení sklonu je třeba pomocí myši posunout v pracovním okně Střecha na okraj střešní desky.
Sklon střešní desky se nastavuje číselně v panelu vlastností jako sklon v procentech nebo pomocí výšek definičních bodů.
Sklon druhé střešní desky lze nastavit i pomocí myši
Po klepnutí na ikonu Finish v panelu nástrojů povelu Roof je střecha dokončena a zbývá nastavení štítových stěn. Obě stěny se vyberou a v panelu nastavení se zadá výšková úroveň nově generované střechy.
V editaci již hotové střechy lze dále pokračovat. Stačí střechu vybrat a klepnout na ikonu povelu Edit Roof v nástrojové liště.
Pracovní postup editace již dokončené střešní konstrukce
Návrat na obsah