Podpora uživatelů programu Edificius firmy ACCA Software
Přejít na obsah

Tvorba konstrukčního výkresu z generovaných výkresů projektu

Tvorba výkresů
Výkresová dokumentace projektu většinou obsahuje několik dílčích výkresů na jednom výkresovém listu.
Jako příklad je dále prezentován výkres demonstračního projektu, který si můžete stáhnout jako PDF soubor v plné velikosti A1.
Postup tvorby konstrukčního výkresu
Při tvorbě generovaných výkresů z projektu se automaticky doplňovaly jednotlivé výkresy jako dílčí položky do příslušných podsložek složky DRAWING MODELS. Pro konstrukční výkresy sestavované uživatelem slouží podsložka WORKING DRAWINGS složky CONSTRUCTION DOCUMENTS. Pro doplnění nového prázdného výkresu je třeba vybrat povel Add v pomocném menu, které se otevře po klepnutí pravým tlačítkem na označení podsložky WORKING DRAWINGS.
Otevře se dialogové okno s průvodcem tvorby konstrukčního výkresu, ve kterém se zadává formát výkresu a vybírá rohové razítko z rozbalovacího seznamu.
Editace nastavených rohových razítek i tvorba nových se provádí v pracovním okně Title Blocks, které je jednou ze složek knihovny BIM objektů BIM OBJECTS LIBRARY.
Po výběru velikosti a rohového razítka je třeba klepnout na tlačítko Ok, aby se nový prázdný konstrukční výkres otevřel.
Vlastnosti otevřeného konstrukčního výkresu lze kdykoliv změnit v panelu vlastností.
Doplňování jednotlivých generovaných výkresů se provede přetažením označení příslušného výkresu nebo obrázku do plochy konstrukčního výkresu.
Pro přehledy místností se použije povel ROOMS Legend a pro přehledy dveří, oken a dalších objektů potom povel Legend. Tyto povely jsou ve spodní řadě ikon ve skupině ikon 2D GRAPHiCS.
Návrat na obsah