Podpora uživatelů programu Edificius firmy ACCA Software
Přejít na obsah

Úvod k používání knihoven

Knihovny
Nedílnou součástí programu Edificius jsou knihovny materiálů a dalších objektů. Jsou nesmírně důležité pro tvorbu objektů a jejich znalost je důležitá pro každého uživatele, který chce pracovat efektivně s programem Edificius.
S knihovnami je možné se seznámit kdykoliv během práce na projektu nebo i v novém projektu. Po rozbalení položky BIM OBJECTS LIBRARY se v panelu struktury projektu objeví položky knihoven - Project, General a User. V knihovně projektu (Project) jsou pouze objekty aktuálně otevřeného projektu, ve všeobecné knihovně (General) jsou základní objekty pro všechny projekty a v knihovně uživatelské (User) potom objeky, které si uživatele vytvořil sám nebo nahrál z online knihovny BIM Object Library

Na obrázku je přehled všech kategorií objektů v knihovnách.
S knihovnami se uživatel programu Edificius nejlépe seznámí při změnách oken v demonstračním projektu
Po klepnutí na okno se otevře panel vlastností okna a po klepnutí na ovládací prvek za jménem okna potom knihovna oken projektu s příslušným oknem.
Jestliže budeme chtít provést změnu okna, je potřeba ve výběrovém seznamu na horní straně okna knihovny provést nastavení všeobecné knihovny a z ní potom vybrat libovolné obdélníkové okno. Základní rozměry okna (šířka, výška) zůstávají zachovány.
Materiály svislých a vodorovných konstrukčních prvků
Při tvorbě nového projektu se vždy nastaví jako aktivní povel Vertical envelope, otevře se pracovní okno Přízemí a vpravo se v panelu vlastností stěny na řádce Material Layers nastaví základní systémový materiál se strukturou stěny, tloušťka stěny je na další řádce. Tloušťku stěny můžeme změnit a můžeme i nastavit jinou strukturu stěny výběrem z knihovny po klepnutí do pravého konce řádku s označením materiálu.
Poklepáním na symbol vybraného materiálu nebo po klepnutí na tlačítko Apply se provede nastavení nového materiálu případně i nové tloušťky stěny a můžeme začít kreslit stěnu. Vybraný materiál se automaticky zkopíruje do projektové knihovny, kde může provést jeho změnu, ktará se projeví ve všech prvcích projektu. K tomu je ale nutné otevřít projektovou knihovnu poklepáním na položku Project ve skupině BIM OBJECTS LIBRARY. Projektová knihovna se automaticky otevře jako knihovna základních materiálů MATERIAL LAYER ELEMENTS a je třeba vpravo nahoře provést přepnutí do knihovny MATERIAL LAYER. V ní potom již lehce najdeme vybraný materiál.
Poklepáním na symbol materiálu se zobrazí jeho detail a po klepnutí na tlačítko Edit je možné materiál editovat.
Návrat na obsah