Popis programu Edificius-BIM - Podpora BIM

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Popis programu Edificius-BIM

Program Edificius-BIM je základním programem z programové série vyvíjené firmou ACCA software

Program byl uveden do distribuce roku 2010 a od té doby se průběžně vyvíjí. Začátkem roku 2017 byla uvolněna verze 8.00e, aktuální verze je 10.00b.
Program byl vyvíjen se záměrem poskytnout architektům a stavebním projektantům cenově dostupný a jednoduše ovladatelný 3D návrhový program použitelný na běžných počítačích pro tvorbu profesionálních projektů.
Aby se program Edificius-BIM rozšířil, musel nabídnout svým uživatelům více užitné hodnoty než ostatní dosud používané BIM programy. Vedle běžných vlastností jako ostatní konkurenční programy má program Edificius-BIM navíc možnost tvorby terénu se základními zahradními úpravami včetně reálných 3D modelů rostlin a realistickou vizualizaci v reálném čase.

Edificius není běžný BIM program, ale integrované řešení

Program Edificius je profesionální řešení pro zajištění všech potřeb architektů při tvorbě 3D návrhů a projektů. V programu jsou integrovány následující funkce:

3D architektonický BIM návrh
3D tvorba terénu a zahradních úprav
Tvorba statických fotorealistických pohledů na projekt

Fotorealistické zobrazení v reálném čase
Tvorba a editace DWG výkresů
Katalog 3D prvků včetně zařizovacích předmětů a světel pro interiéry

Edificius je BIM návrhový program pro architekty, který umožňuje automaticky generovat půdorysné výkresy, výkresy řezů a výkresy kolmých, izometrických a perpektivních pohledů. Každý krok uživatele při tvorbě projektu se automaticky projeví ve všech vygenerovaných výkresech. S programem vytváříte stavební BIM model rychle a jednoduše přímo v příslušných 2D a 3D pracovních oknech pomocí parametrických objektů.

Přehled hlavních parametrických objektů programu Edificius-BIM

Pomocí objektů Svislá nosná konstrukce, Zakřivená nosná konstrukce a Vodorovná nosná konstrukce budete vytvářet základní 3D hmotový model - obvodové stěny, příčky a podlahy jakéhokoliv druhu a formy. Oddělené vnitřní prostory od exteriéru, jednotlivé místnosti a skupiny místností automaticky získávají informace o prostoru a povrchu pro urbanistické plánování a pro tvorbu cenových kalkulací.
Pomocí objektů Příčková stěna a Zakřivená příčková stěna jednoduše doplňujete fasádní prvky včetně oken.
Objekt Střešní deska umožňuje vytvářet všechny druhy šikmých střešních konstrukcí pomocí dalších jednoduchých nástrojů.

Objekty Dveře, Okno a Otvor slouží pro doplňování výplňových prvků společně s přesným definováním jejich vlastností. Každý objekt může být přizpůsoben požadavkům uživatele, který se je vybírá z katalogu architektonických prvků knihovny programu.

Objekt Místnost definuje vnitřní prostor stavy a automaticky získává řadu informací týkajích se příslušného prostoru.

Objekty Rampa společně s objektem Schodiště dynamicky spojují jednotlivá podlaží stavby. Při definování schodiště se používají parametrické objekty jako rampy, zakřivené rampy a schodiště spirálová nebo zakřivená včetně podest různých druhů a forem.

Pomocí objektu Zábradlí je možno dokončit tvorbu schodišť a ramp nebo vložit zábradlí na balkóny, případně ho použít pro tvorbu plotů nebo okrasných stěn.

Objekty Sloup, Nosník, Kovový sloup, Kovový nosník, Uživatelský nosník a Zakřivený nosník slouží pro tvorbu stavebních konstrukcí, u kterých se provádí statické výpočty. Objekty Nosníková sada, Ocelový příhradový vazník a  Dřevěný příhradový vazník jsou také užitečné parametrické objekty, které pomáhají při tvorbě komplexních stavebních struktur.

Do vašeho projektu můžete přidávat další specifické parametrické objekty - Obklad, Zakřivený obklad a Vodorovný obklad (užitečné pro fasádní obklady, kanalizační systémy a nenosné výplňové zdivo), Obložení povrchu (pro obkládání ploch různými obkladovými prvky jako dlaždice a obkladačky), Vytažený objekt (pro modelování okapů, soklů i jiných prvků), Žaluzie, Panely, Markýzy, Světlíky, Okapové odvody a další.

Objekt Bodové světlo umožní zkoušet různé varianty a efekty umělého osvětlení vnitřního i venkovního. Další BIM objekty Nástěnné zařízení, Rozvodná skříň a Rozvaděč slouží pro simulaci elektrických rozvodů.

Povely Edificius pro SketchUp a Edificius pro Blender jsou vhodné při tvorbě a modelování atypických prvků, které nelze provést dalšími povely programu Edificius-BIM. Do projektu můžete importovat 3D modely vytvořené jinými 3D návrhovými programy ve formátech .3DS, .SKP, .OBJ a .LWO. Importované 3D modely slouží hlavně pro zvýšení reality 3D modelu a vizualizací.

Automatická tvorba konstrukčních dokumentů

Program Edificius-BIM umožňuje automatickou tvorbu následujících konstrukčních dokumentů:
situační výkresy
půdorysné výkresy podlaží
výkresy kolmých řezů
výkresy fasádních pohledů
výkresy 3D izometrických pohledů
perspektivní pohledy
architektonické zprávy o projektu
srovnávací tabulky
tabulky a přehledy

Další možnosti exportů a výstupů tabulek

Všechny výkresové dokumenty se mohou exportovat ve formátech DWG a DXF. Všechny výstupní textové zprávy se mohou exportovat ve formátu RTF.
BIM objekty Místnost, Svislá nosná konstrukce, Vodorovná nosná konstrukce, Dveře a Okno se přehledně zobrazují v tabulkách se všemi informacemi o umístění, charakteristice, rozměry, materiály ... .
Dále je možné filtrovat a organizovat informace zobrazené ve zprávách. Pro tvorbu uživatelských tabulek je k dispozici průvodce.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky