Podpora uživatelů programu Edificius firmy ACCA Software
Přejít na obsah

Popis programu Edificius

Program Edificius je základním programem z programové série vyvíjené firmou ACCA software
Program byl uveden do distribuce roku 2010 a od té doby se průběžně vyvíjí. Aktuální verze je X(g).
Program byl vyvíjen se záměrem poskytnout architektům a stavebním projektantům cenově dostupný a jednoduše ovladatelný 3D návrhový program použitelný na běžných počítačích pro tvorbu profesionálních projektů.
Aby se program Edificius rozšířil, musel nabídnout svým uživatelům více užitné hodnoty než ostatní dosud používané BIM programy. Vedle běžných vlastností jako ostatní konkurenční programy má program Edificius navíc možnost tvorby terénu se základními zahradními úpravami včetně reálných 3D modelů rostlin a realistickou vizualizaci v reálném čase.
Edificius není běžný BIM program, ale integrované řešení
Program Edificius je profesionální řešení pro zajištění všech potřeb architektů při tvorbě 3D návrhů a projektů. V programu jsou integrovány následující funkce:
3D architektonický BIM návrh
3D tvorba terénu a zahradních úprav
Tvorba statických fotorealistických pohledů na projekt

3D tvorba terénu a zahradních úprav
Tvorba statických fotorealistických pohledů na projekt
Fotorealistické zobrazení v reálném čase
Tvorba a editace DWG výkresů
Katalog 3D prvků včetně zařizovacích předmětů a světel pro interiéry
Edificius je BIM návrhový program pro architekty, který umožňuje automaticky generovat půdorysné výkresy, výkresy řezů a výkresy kolmých, izometrických a perpektivních pohledů. Každý krok uživatele při tvorbě projektu se automaticky projeví ve všech vygenerovaných výkresech. S programem vytváříte stavební BIM model rychle a jednoduše přímo v příslušných 2D a 3D pracovních oknech pomocí parametrických objektů.
Přehled hlavních parametrických objektů programu Edificius
Pomocí objektů Svislá nosná konstrukce, Zakřivená nosná konstrukce a Vodorovná nosná konstrukce budete vytvářet základní 3D hmotový model - obvodové stěny, příčky a podlahy jakéhokoliv druhu a formy. Oddělené vnitřní prostory od exteriéru, jednotlivé místnosti a skupiny místností automaticky získávají informace o prostoru a povrchu pro urbanistické plánování a pro tvorbu cenových kalkulací.
Pomocí objektů Příčková stěna a Zakřivená příčková stěna jednoduše doplňujete fasádní prvky včetně oken.
Objekt Střešní deska umožňuje vytvářet všechny druhy šikmých střešních konstrukcí pomocí dalších jednoduchých nástrojů.
Objekty Dveře, Okno a Otvor slouží pro doplňování výplňových prvků společně s přesným definováním jejich vlastností. Každý objekt může být přizpůsoben požadavkům uživatele, který se je vybírá z katalogu architektonických prvků knihovny programu.
Objekt Místnost definuje vnitřní prostor stavy a automaticky získává řadu informací týkajích se příslušného prostoru.
Objekty Rampa společně s objektem Schodiště dynamicky spojují jednotlivá podlaží stavby. Při definování schodiště se používají parametrické objekty jako rampy, zakřivené rampy a schodiště spirálová nebo zakřivená včetně podest různých druhů a forem.
Pomocí objektu Zábradlí je možno dokončit tvorbu schodišť a ramp nebo vložit zábradlí na balkóny, případně ho použít pro tvorbu plotů nebo okrasných stěn.
Objekty Sloup, Nosník, Kovový sloup, Kovový nosník, Uživatelský nosník a Zakřivený nosník slouží pro tvorbu stavebních konstrukcí, u kterých se provádí statické výpočty. Objekty Nosníková sada, Ocelový příhradový vazník a  Dřevěný příhradový vazník jsou také užitečné parametrické objekty, které pomáhají při tvorbě komplexních stavebních struktur.
Do vašeho projektu můžete přidávat další specifické parametrické objekty - Obklad, Zakřivený obklad a Vodorovný obklad (užitečné pro fasádní obklady, kanalizační systémy a nenosné výplňové zdivo), Obložení povrchu (pro obkládání ploch různými obkladovými prvky jako dlaždice a obkladačky), Vytažený objekt (pro modelování okapů, soklů i jiných prvků), Žaluzie, Panely, Markýzy, Světlíky, Okapové odvody a další.
Objekt Bodové světlo umožní zkoušet různé varianty a efekty umělého osvětlení vnitřního i venkovního. Další BIM objekty Nástěnné zařízení, Rozvodná skříň a Rozvaděč slouží pro simulaci elektrických rozvodů.
Povely Edificius pro SketchUp a Edificius pro Blender jsou vhodné při tvorbě a modelování atypických prvků, které nelze provést dalšími povely programu Edificius. Do projektu můžete importovat 3D modely vytvořené jinými 3D návrhovými programy ve formátech .3DS, .SKP, .OBJ a .LWO. Importované 3D modely slouží hlavně pro zvýšení reality 3D modelu a vizualizací.

Automatická tvorba konstrukčních dokumentů

Program Edificius-BIM umožňuje automatickou tvorbu následujících konstrukčních dokumentů:
situační výkresy
půdorysné výkresy podlaží
výkresy kolmých řezů
výkresy fasádních pohledů
výkresy 3D izometrických pohledů
perspektivní pohledy
architektonické zprávy o projektu
srovnávací tabulky
tabulky a přehledy
Další možnosti exportů a výstupů tabulek
Všechny výkresové dokumenty se mohou exportovat ve formátech DWG a DXF. Všechny výstupní textové zprávy se mohou exportovat ve formátu RTF.
BIM objekty Místnost, Svislá nosná konstrukce, Vodorovná nosná konstrukce, Dveře a Okno se přehledně zobrazují v tabulkách se všemi informacemi o umístění, charakteristice, rozměry, materiály ... .
Dále je možné filtrovat a organizovat informace zobrazené ve zprávách. Pro tvorbu uživatelských tabulek je k dispozici průvodce.
Návrat na obsah