Podpora uživatelů programu Edificius firmy ACCA Software
Přejít na obsah

Tvorba stěn a příček pomocí nastavené mřížky

Pracovní postupy
Poslední třetí způsob zadávání stěnové konstrukce podlaží využívá pomocnou pravoúhlou přichytávací mřížku s nepravidelnými prvky. Uživatel ji zadává číselně jako šířky jednotlivých řad a sloupců, z nichž se mřížka skládá.
Potom může zadávat jednotlivé stěny nebo příčky pomocí uzlů mřížky nebo využije nástroj pro hromadný výběr prvků mřížky, kdy zadá obdélníkovou oblast mřížky pomocí dvou bodů a mezi všemi vybranými uzly dojde ke spojení pomocí stěn nebo příček. Před vlastním doplněním stěnových prvků se nastavuje orientace osy stěny.
Tento způsob tvorby stěnové konstrukce je vhodný zvláště u projektů komerčních staveb, jejichž půdorys je většinou tvořen obdélníkovou sítí.
Návrat na obsah