Možnosti nastavení osvětlení, prostředí a vizuálních efektů v reálném čase - Podpora BIM

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Možnosti nastavení osvětlení, prostředí a vizuálních efektů v reálném čase

Pracovní postupy

Program Edificius je určen hlavně pro architekty, a proto byla při vývoji programu řešena i vizuální prozentace projektu. Základní popis prezentace v pracovním režimu průchodu v reálném čase ji byl uveden v jednom z předchozích pracovních postupů. Vzhledem k tomu, že od doby zpracování základního popisu prezentace došlo k uvolnění aktualizace programu Edificius, bylo nutno doplnit tento pracovní postup, ve kterém budou podrobně popsány nově doplněné povely pro nastavení osvětlení a vizuálních efektů.

Nastavení osvětlení

Pro nastavení osvětlení slouží samostatný dialogový panel s několika parametry

Enviromental - nastavení celkové intenzity osvětlení prostředí projektu

Direct - intenzita přímého slunečního světla

Ambient Occlusion - světlo odražené oblohou, změna nastavení se výrazně neprojeví

Global Illumination - nepřímé světlo odražené a rozptýlené objekty a povrchy

Intensity - intenzita nepřímého světla

Range - rozsah působení nepřímého světla


Na dvojici výstupních obrázků a nastavení jejich osvětlení je názorně vidět rozdíl způsobený změnou nastavení osvětlení.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky