Podpora uživatelů programu Edificius firmy ACCA Software
Přejít na obsah

Možnosti nastavení osvětlení, prostředí a vizuálních efektů v reálném čase

Pracovní postupy
Program Edificius je určen hlavně pro architekty, a proto byla při vývoji programu řešena i vizuální prozentace projektu. Základní popis prezentace v pracovním režimu průchodu v reálném čase ji byl uveden v jednom z předchozích pracovních postupů. Vzhledem k tomu, že od doby zpracování základního popisu prezentace došlo k uvolnění aktualizace programu Edificius, bylo nutno doplnit tento pracovní postup, ve kterém budou podrobně popsány nově doplněné povely pro nastavení osvětlení a vizuálních efektů.
Nastavení osvětlení
Pro nastavení osvětlení slouží samostatný dialogový panel s několika parametry
Enviromental - nastavení celkové intenzity osvětlení prostředí projektu
Direct - intenzita přímého slunečního světla
Ambient Occlusion - světlo odražené oblohou, změna nastavení se výrazně neprojeví
Global Illumination - nepřímé světlo odražené a rozptýlené objekty a povrchy
Intensity - intenzita nepřímého světla
Range - rozsah působení nepřímého světla

Na dvojici výstupních obrázků a nastavení jejich osvětlení je názorně vidět rozdíl způsobený změnou nastavení osvětlení.
Návrat na obsah