Podpora uživatelů programu Edificius firmy ACCA Software
Přejít na obsah

Úvod k tvorbě výkresové dokumentace

Tvorba výkresů
Při tvorbě prajektu pracuje uživatel většinou v základních 2D pracovních oknech a v základním 3D pohledu.
Základní 2D pracovní okna jsou zobrazena na obrázku. Jednotlivá 2D pracovní okna si uživatel otvírá poklepáním na příslušné označení pracovního okna v podskupině LEVELS skupiny BIM.
Výkresy vytvářené uživatelem v základních 2D pracovních oknech nejsou dostatečné pro tvorbu výkresové dokumentace projektu.
Během práce uživatele se vytváří třírozměrný parametrický model projektu, z něhož se automaticky generují další výkresy, které se postupně doplňují jako další výkresy v jednotlivých podsložkách složky DRAWING MODELS:

- pohledy zhora

- vodorovné řezy (půdorysy)

- svislé řezy

- boční pohledy

- izometrické pohledy

Nastavení výkresů pohledů (kromě izometrických) se provádí v základním pracovním výkresu (většinou přízemí) a tam jsou jednotlivé nastavené pohledy graficky znázorněy běžně používaným označením pro ůčely další editace.
K nastavení generovaných výkresů pohledů slouží několik povelů, jejichž ikony jsou na poslední řádce nabídky architektonických povelů. Po klepnutí na obrázek s ikonou příslušného povelu se otevře okno s dalším popisem.
Do všech generovaných výkresů je možné doplňovat další 2D grafické prvky
Návrat na obsah