Podpora uživatelů programu Edificius firmy ACCA Software
Přejít na obsah

Nastavení generovaného výkresu izometrického pohledu

Tvorba výkresů
Doplnění nových generovaných výkresů do projektu programu Edificius probíhá stejně. Po aktivaci příslušného povelu se zadá jeden nebo dva body v základním pracovním výkresu projektu. Okamžitě se vygeneruje nový výkres a po jeho otevření se nastavují jeho vlastnosti v panelu vlastností výkresu nebo v horní nástrojové liště, kde se klepnutím na ikonu povelu Styles nastavují provedení zobrazení výkresu.

U izometrického pohledu se provádí nastavení v základním 3D pohledu, kdy si uživatel nastaví směr pohledu a potom si vybere 'okno' pomocí výběrového obdélníku, které chce mít v izometrikcém výkresu. Tak je možné vytvářet i detailní výřezy 3D pohledu.
Návrat na obsah