Sférické panorama jako nejefektivnější způsob prezentace interiérů - Podpora BIM

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Sférické panorama jako nejefektivnější způsob prezentace interiérů

Pracovní postupy

Sférická panoramata jsou nejnázornější prezentací 3D modelů interiérů, protože si uživatel sám volí směr pohledu v reálném čase. V programu Edificius se sférická panoramata vytváří v pracovním režimu zobrazení v reálném čase.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky