Podpora uživatelů programu Edificius firmy ACCA Software
Přejít na obsah

Sférické panorama jako nejefektivnější způsob prezentace interiérů

Pracovní postupy
Sférická panoramata jsou nejnázornější prezentací 3D modelů interiérů, protože si uživatel sám volí směr pohledu v reálném čase. V programu Edificius se sférická panoramata vytváří v pracovním režimu zobrazení v reálném čase.
Návrat na obsah