Podpora uživatelů programu Edificius firmy ACCA Software
Přejít na obsah

Pracovní prostředí programu

Pracovní postupy
Pracovní prostředí programu Edificius se vyznačuje jednoduchostí. Po spuštění programu se objeví úvodní okno, které kromě otevření uloženého projektu nabízí i online přístup na technickou firemní podporu, uživatelské forum, videa s pracovními postupy, otestování aktualizace programu a stažení demonstračních projektů v pravém horním rohu. Dále je v pravé části okna online přístup k základním pracovním postupů ve formě videí a dole potom otázky a odpovědi technické podpory.
Po nahrání demonstračního projektu nebo vytvoření nového projektu se okno programu rozdělí na horní povelovou lištu a na pracovní oblast programu.
V pracovní oblasti programu si uživatel otvírá pracovní okna s částí projektu, na které právě pracuje. Na levé části pracovní oblasti programu je uchycen panel struktury projektu. Na pravé části pracovní oblasti programu je uchycen panel vlastností objektů. Místo něho se mohou objevit další uchycené panely podle právě prováděné činnosti uživatelem.
Při tvorbě a editaci projektu uživatel využívá povely několika základních kategorií. U ostatních 3D návrhových programů jsou povely jedné kategorie uspořádány v samostatných záložkách nebo panelech.
U programu Edificius bylo zvoleno trochu jiné řešení a uživatel se při volbě povelu dostane okamžitě na celkovou nabídku povelů a funkcí, které má pro výběr k dispozici ze dvou panelů z přehledně uspořádanými povely a funkcemi ve formě názorných ikon s popisy kategorí povelů a funkcí. Při posunu kurzoru myši nad ikonami se zobrazuje jméno povelu nebo funkce.
Návrat na obsah