Podpora uživatelů programu Edificius firmy ACCA Software
Přejít na obsah

Nastavení generovaného výkresu pohledu zhora

Tvorba výkresů
Doplnění nových generovaných výkresů do projektu programu Edificius probíhá stejně. Po aktivaci příslušného povelu se zadá jeden nebo dva body v základním pracovním výkresu projektu. Okamžitě se vygeneruje nový výkres a po jeho otevření se nastavují jeho vlastnosti v panelu vlastností výkresu nebo v horní nástrojové liště, kde se klepnutím na ikonu povelu Styles nastavují provedení zobrazení výkresu.
Návrat na obsah