Podpora uživatelů programu Edificius firmy ACCA Software
Přejít na obsah

Možnosti zobrazení v reálném čase - Realtime Rendering

Pracovní postupy

K vizuální prezentaci projektu slouží pracovní režim průchodu v reálném času. Při otevření okna s průchodem v reálném čase se provádí výpočet osvětlení, jehož délka je závislá na rychlosti počítače a kvalitě grafické karty.
Při prvním otevření okna s průchodem v reálném čase po instalaci programu Edificius-BIM se provede instalace knihovny pro práci programu v tomto pracovním režimu.
V horní liště s ovládacími nástroji přibyla ikona s aktivací panelu pro nastavení prostředí projektu. Náhled panelu po otevření je vvpravo. Aktivace požadované vlasstnosti prostředí se provede klepnutím na obrázek s náhledem prostředí. Je možno vybrat i více vlastností a některé vlastnosti lze ještě nastavovat. U jedné z posledních verzí programu Edificius z roku 2017 bylo doplněno nastavení osvětlení. Po výběru nastavení osvětlení a klepnutí na povel Settings and effects... se otevře novvé okno pro nastavení osvětlení, které je zobrazené pod textem.
Na spodním okraji okna je lišta pro nastavení, přehrávání a záznam animace. Dále jsou v ní ikony pro záznam pohledu jako obrázku nebo sférického panorama na disk.

Při prvním otevření okna s průchodem v reálném čase po instalaci programu Edificius-BIM se provede instalace knihovny pro práci programu v tomto pracovním režimu.
V horní liště s ovládacími nástroji přibyla ikona s aktivací panelu pro nastavení prostředí projektu. Náhled panelu po otevření je vvpravo. Aktivace požadované vlasstnosti prostředí se provede klepnutím na obrázek s náhledem prostředí. Je možno vybrat i více vlastností a některé vlastnosti lze ještě nastavovat. U jedné z posledních verzí programu Edificius z roku 2017 bylo doplněno nastavení osvětlení. Po výběru nastavení osvětlení a klepnutí na povel Settings and effects... se otevře novvé okno pro nastavení osvětlení, které je zobrazené pod textem.
Na spodním okraji okna je lišta pro nastavení, přehrávání a záznam animace. Dále jsou v ní ikony pro záznam pohledu jako obrázku nebo sférického panorama na disk.

Další nedávnou novinkou jsou dodatečné vizuální efekty pro zobrazení projektu v reálném čase. Okno pro nastavení vizuálních efektů je vlevo pod textem.
Pod textem je potom výběrový panel pro nastavení vizuálních efektů animovaných 3D postav doplněných do projektu.
Návrat na obsah