Podpora uživatelů programu Edificius firmy ACCA Software
Přejít na obsah

Doplnění jednoduché střechy

Pracovní postupy
Po doplnění oken, dveří, otvorů do stěn a příček, základů a základové desky se pokračuje doplněním stropní desky a konstrukce střechy.
Stropní deska se doplní kopírováním základové desky na výškovou úroveň střechy a změnou její tloušťky.
Pro doplnění střešní konstrukce slouží povel Roof. Během povelu je třeba provést editaci obrysu střechy, aby přesahovala obvod stavby o zadanou hodnotu.
V následující prezentaci je pouze tvorba základní valbové střechy. Pro další druhy střech je potřeba použít jiný pracovní postup, který je na dalších stránkách.

Při doplňování střechy se vytvoří obrys střechy a definuje se tak základní plocha střešní konstrukce, pracovní postup je popsán dále.
Obrys střešní konstrukce se vždy musí zadávat v pracovním okně Střecha. Pro urychlení zadávání definičních bodů střechy je do pracovního okna Střecha zkopírována pomocná obdélníková mřížka z pracovního okna Přízemí, kde mřížka urychluje zadávání půdorysu přízemí. Po aktivaci povelu Střecha se nakreslí obrys střechy nebo se použije automatické generování obrysu střechy podle půdorysu střechy klepnutím na ikonu Room, a klepnutím dovnitř pdůrysu.

Po aktivaci povelu Room a klepnutí do půdorysu se automaticky generuje základní plocha střešní konstrukce s označením, že střecha ještě nebyla definována.
Klepnutím do plochy střechy se aktivuje povel Edit v panelu nástrojů povelu Roof.
Klepnutím na ikonou povelu Edit se provede nastavení projektu pro další tvorbu střešní konstrukce
Všimněte si, že ikona povelu Roof pro tvorbu střešní konstrukce se změnila na ikonu povelu pro doplnění jedné střešní desky. Můžeme tedy pokračovat doplňováním jednotlivých střešních desek, nebo můžeme použít povel AutoPitch pro nastavení sklonu všech střešních desek automaticky definovaných podle obrysu střešní konstrukce.
Návrat na obsah