Podpora uživatelů programu Edificius firmy ACCA Software
Přejít na obsah

Úvod - ukázky vizualizací

Mediální výstupy
Nedílnou součástí každého dokončeného projektu jsou vizualizace projektu, aby si zákaznící mohli udělat dokonalou představu o tom, jak bude stavba po dokončení vypadat.
Program Edificius umí vytvářet vizualizace několika způsoby, které se liší rychlostí a kvalitou. Pro dynamické prezentace projektu jsou důležitá i videa simulující průchod projektem. A pro prezentace projektu interiéru jsou ideální sférická panoramata, která lze prezentovat online.
Následuje přehled všech druhů fotorealistické prezentace projektu.
Každý zájemce o tvorbu kvalitních vizualizací si může stáhnout demonstrační projekt z příslušné stránky. V něm je již provedeno nastavení vizualizací i videí, takže je možné si tvorbu vizualizací a videí vyzkoušet ve zkušební verzi programu Edificius.
Podrobné popisy pracovních postupů pro všechny druhy fotorealistické prezentace projektu budou na dalších stránkách.
Sférické panorama interiéru
(je možné také otevřít online)
Statická vizualizace interiéru
Statická vizualizace exteriéru
Video průchodu kolem demonstračního projektu
Prezentace projektu ve formě videa vytvořeného nástrojem BIM Video Studio
Video průchodu demonstračním projektem
Rychlá vizualizace s nastaveného pohledu v dynamickém fotorealistickém zobrazení Real Time Rendering
Online VR prezentace v libovolném prohlížeči
(po klepnutí na obrázek se otevře online prezentace)
Návrat na obsah