Podpora uživatelů programu Edificius firmy ACCA Software
Přejít na obsah

Tvorba stěn a příček s výplňovými prvky podle importovaného 2D výkresu

Pracovní postupy
Základem většiny 3D modelů staveb je stěnová konstrukce jednoho podlaží s výplňovými prvky.
V programu Edificius je možné provádět tvorbu stěnové konstrukce třemi způsoby.
Nejefektivnější způsob tvorby využívá importovaný 2D výkres a je názorně předveden v následujícím videu.
Návrat na obsah