Podpora uživatelů programu Edificius firmy ACCA Software
Přejít na obsah

Využití uživatelské knihovny pro nové materiály a prvky

Knihovny
Uživatelská knihovna BIM objektů výrazně urychluje a usnadňuje práci uživatele v programu Edificius.
Uživatelská knihovna se otevře poklepáním na položku User ve skupině BIM OBJECT LIBRARY v panelu struktury projektu nebo výběrem z rozbalovacího menu knihoven, jestliže je některá knihovna automaticky otevřena v panelu vlastností vybraného objektu.
Uživatelská knihovna je plně editovatelná. Vedle změn názvů složek a jejich položek je možné vytvářet nové složky a doplňovat do nich nové objekty kopírováním objektů z knihovny obecné nebo z knihovny projektu. Dále je možné u knihovny 3D modelů a obrázků importovat 3D modely a obrázky z disku. U ostatních druhů modelů lze stahovat objekty z online knihovny BIM Object Library a přímo ukládat do uživatelské knihovny.
Uživatelská knihovna je nezávislá na aktuálně otevřeném projektu a lze ji exportovat do pojmenovaného diskového souboru povelem Export BIM Objects Library. Zpět se potom nahrává povelem Load BOL file. Povel Save BOL file slouží k exportu pouze vybraných prvků uživatelské knihovny.
Prvky z uživatelské knihovny lze využít v kterémkoliv otevřeném projektu.
Návrat na obsah