2D booleovské operace - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

2D booleovské operace

Postupy
V programu NBL Landscape Designer se vždy začíná doplňováním obrysů ploch a objektů definovaných obrysovými křivkami. Pro výpočet přesných ploch je třeba provádět odečítání ploch doplněných prvků od ploch, které byly doplněny na začátku tvorby projektu. Aby prvky, jejichž obrysy se odečítají, zůstaly po provedení rozdílů plochy zachovány, je třeba prvek zkopírovat a vložit na stejnou pozici. 2D booleovské operace fungují se všemi parametrickými prvky, které se zadávají obrysovou křivkou. Takže je možné vytvořit i otvor v dřevěné nebo kamenné terase a dále tyto prvky editovat.
Před začátkem provádění 2D booleovských operací je potřeba si otevřít záložku Systém, kde jsou ikony příslušných povelů. Vždy musí být vybrány dva objekty. Nejčastěji se bude provádět rozdíl ploch dvou objektů. Potom se postupuje tak, že se vybere první objekt, od kterého se bude druhý objekt odečítat, stiskne se klávesa Shift a provede se výber druhého objektu. Potom budou ikony povelů aktivní a je možné klepnutím na příslušnou ikonu povelu provést příslušný povel.

Jestliže chceme druhý objekt, kterým se provede odečtení plochy, zachovat, je třeba provést jeho kopírování klávesami Ctrl+C a potom vložení na původní pozici klávesami Ctrl+Shift+V. Kdybychom použili na vložení pouze klávesy Ctrl+V, došlo by k posunu vloženého objektu.
Na dalším videu je pracovní postup při doplňování uživatelského 3D modelu bazénu do kamenné terasy, která byla vytvořena povelem Okraj bazénu. Výsledný 3D model je možné doplnit do programu NBL Photo Designer.
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah