Import DWG výkresu - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

Import DWG výkresu

Postupy
Při tvorbě nového návrhu výrazně usnadňují práci již vytvořené podklady návrhu. Jedním z podkladů jsou DWG výkresy pozemku se stavbou. Jestliže se jedná o součást stavební výkresové dokumentace, je potřeba provést 'vyčištění' výkresu, aby v něm byly pouze obrysy a lomené čáry, které jsou určeny pro doplnění zahradních prvků a ploch. Pro úpravy originálních DWG výkresů je vhodný program pCon.planner.


Import výkresu ve formátu DXF probíhá ve dvou fázích. Nejdříve proběhne doplnění výkresu jako objektu 'Obrázek na terénu' a potom se pokračuje převodem do vektorového tvaru. Zde je vhodné nastavit novou vrstvu pro vektorový tvar ve výkresovém prostředí programu. Po dokončení převodu je třeba provést rozdělení importovaného výkresu na jednotlivé prvky a skrytí vrstvy, do které byl doplněn objekt 'Obrázek na terénu' v první fázi převodu.
V prezentaci pracovního postupu je ještě doplněn převod vrstevnic, které jsou součástí importovaného výkresu, na vrstevnice terénu.


Jestliže je importovaný DWG výkres spravně nakreslen a obsahuje vrstvy s jednotlivými druhy objektů, potom je možné některé nepotřebné vrstvy vymazat během importu.
Doplňování dalších prvků podle obrysů a křivek importovaného výkresu


Při tvorně návrhu programem NBL Landscape Designer 2020 CZ uživatel doplňuje parametrické prvky zadávané většinou uzavřeným obrysem nebo otevřenou křivkou. Definiční obrysy a křivky prvků se mohou kopírovat a vkládat pro zadání nového prvku.
Na třech obrázkách je názorně vidět doplnění jezírka podle obrysu v importovaném DWG výkresu.

1. výběr obrysu jezírka v importovaném výkresu, klepnutí na povel Možnosti obrysu ve skupině Obrys panelu vlastností a výběr povelu Kopírovat obrys

2. výběr záložky Objekty s vodou a klepnutí na ikonu Jezírko, nastavení nové vrstvy Vodní prvky (nepovinné) a klepnutí na povel Možnosti obrysu a výber povelu Vložit obrys

3. do návrhu bylo doplněno jezírko, v panelu vlastností se mohou nastavovat a měnit jeho vlastnosti a parametry


Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah