Doplnění rostlin do plochy nebo do křivky - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

Doplnění rostlin do plochy nebo do křivky

Výuka
Rostliny se doplňují do projektu samostatně (stromy, keře), nebo se mohou doplňovat hromadně do předem zadaných ploch nebo podle předem zadaných křivek.
To výrazně urychluje práci uživatele.
Po klepnutí na ikonu povelu Plocha rostlin se zadává uzavřená křivka ohraničující požadovanou plochu vyplněnou více rostlinami. Počet rostlin je nastaven na 200. Jedná se o celkový počet všech druhů rostlin. Pro další postup je výhodné nastavit počet rostlin na menší hodnotu.
Po dokončení obrysové křivky je třeba vybrat první rostlinu. Také je možno zadat rovnoměrné rozmístění rostlin. Rostliny se mohou doplňovat i náhodně a posuvníkem Variace se mění náhodně jejich rozmístění.
Celkem je možno doplnit až 8 druhů rostlin. V rozbalovacím seznamu Aktuální rostlina je pořadí rostlin, které je zatím neaktivní.
Doplnění další rostliny se provede aktivací zaškrtávacího boxu Aktivovat při nastavení dalšího pořadí rostliny v rozbalovacím seznamu Aktuální rostlina.
Celkem bylo doplněny 4 druhy rostlin.
Rostliny se doplňují do plochy, která není nijak nastavena. Je proto třeba tuto plochu zaplnit nějakým materiálem, nejlépe mulčovací kůrou. Zadaný obrys plochy rostlin se zkopíruje, aby se mohl použít v dalším povelu, kterým se doplní plocha do obrysu plochy rostlin.
Po zadání povelu Plocha rostlin se vybere materiál mučovací kůry a místo ručního zadávání obrysu plochy se provede vložení zkopírovaného obrysu plochy rostlin.
U doplněné plochy mulčovací kůry se může zadat i výška záhonu a přechod k obrysu.
Kompletní pracovní postup včetně doplnění okraje z kamenů je na videu
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah