Základní pracovní postupy při tvorbě terénu - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

Základní pracovní postupy při tvorbě terénu

Postupy
V záložce Terén jsou povely pro tvorbu terénu. Terén lze také vytvářet importem tabulky se souřadnicemi výškových bodů v nepravidelné bodové síti.
Při tvorbě terénu se terén vytváří interaktivně a veškeré změny se okamžitě zobrazují v perspektivě.
Na základě praktických zkušeností je asi nejlepším řešením začít hrubý základ terénu vytvářet pomocí vrstevnic.
Pro doplnění rovných ploch se využívá povel Plocha v terénu. Plochu v terénu lze vytvořit i pomocí povelu Oddělovací stěna, kde se zadá odkrojení terénu oddělovací stěnou.
Jestliže budeme potřeboval vytvořit cesty zaříznuté do terénu, je nutné použít povel Cesta v terénu.
Pro konečné úpravy terénu lze využít povel Výškový rastr.
Při tvorbě terénu je možné využívat současně všechny povely pro tvrobu terénu. Potom vznikne situace, kdy dojde k změnám předchozího terénního objektu vlivem nově doplněného terénního objektu. Zvláště patrné je to při doplňování ploch v terénu. Jednotlivé terénní objekty se doplňují na sebe. Pro změnu pořadí doplňovaných terénních objektů slouží povel Pořadí tvorby terénu z hlavního povelového menu Editace. V něm jsou k dispozici povely Objekty do popředí a Objekty do pozadí. Podobně se mění pořadí ostatních doplňovaných objektů povelem Pořadí zobrazení.
Povelem Plocha v terénu byl doplněn nový terénní objekt
Do pracovní pochy byl doplněn druhý terénní objekt povelem Plocha v terénu, který zasahujedo prvního terénního objektu a ovlivňuje jeho tvar
Povelem Pořadí tvorby terénu se může změnit pořadí terénních objektů při jejich doplňování
Povelem Objekty do pozadí se aktivní terénní objekt přesunul v pořadí doplňovaných terénních objektů směrem dolu a tak se odstranil vliv tohoto objektu na první terénní objekt
Přehled a popisy povelů pro tvorbu terénu
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah