Seznámení s pracovním prostředím programu - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

Seznámení s pracovním prostředím programu

Výuka
Pracovní prostředí programu je navrženo tak, aby s programem mohli pracovat uživatelé, kteří nemají žádné předchozí pracovní zkušenosti s jinými 3D grafickými návrhovými programy a mají jenom základní pracovní dovednosti s používáním běžných kancelářských programů. Pro ovládání programu se využívá převážně myš, klávesnice se používá pouze pro zadávání číselných hodnot nebo pro ovládání pohybu projektu vůči uživateli.

Program využívá parametrických 3D prvků, které se doplňují klepnutím na příslušné ikony nebo z knihoven rostlin, 3D objektů a materiálů. Všechny doplněné prvky lze editovat po klepnutí levým tlačítkem na příslušný prvek, okamžitě se otevře panel vlastností v levé části pracovního okna programu.

Pravé tlačítko myši slouží pro nastavení směru pohledu pozorovatele na projekt, stisknuté kolečko myši slouží pro posun pozorovatele v projektu a otáčením kolečka myši se mění vzdálenost pozorovatele od projektu.
Perspektivní pohled je základním pracovním prostředím
Pro přesné doplňování ploch, rostlin a dalších prvků slouží pohled zhora, který se nastaví klepnutím na tlačítko Výkres vlevo dole. Pohled zhora se využívá i při importu podkladů nového projektu a při tvorbě výkresové dokumentace projektu.
Klepnutím na tlačítko Průchod se otevře dialogové okno pro nastavení průchodu projektem v reálném času, průchod může být ovládán uživatelem nebo to může být náhled videa z kamery, která se pohybuje po nastavené křivce v projektu.
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah