Označení rostlin a přehled rostlin - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

Označení rostlin a přehled rostlin

Výuka
Konečným výstupem dokončeného projektu v programu NBL Landscape Designer 2023 CZ jsou prováděcí výkres, fotorealistické pohledy, sférické fotorealistické pohledy a videa podle nastavené animační křivky kamery.
U prováděcích výkresů nebo osazovacích plánů jsou důležité označení jednotlivých rostlin a tabulkový přehled všech rostlin.

Nejpoužívanější způsob označování rostlin je asi očíslování symbolů rostlin ve výkresu podle abecedního pořadí v tabulkovém přehledu rostlin. Tento způsob je vhodný pro návrhy zahrad, kde jsou rostliny rozmístěny po celé ploše zahrady. Jestliže jsou v návrhu zahrady umístěny rostliny pouze na jedné straně a je jich méně, lze použít označení rostlin odkazovými čarami zakončenými jménem rostliny.

Pro doplnění označení rostlin slouží povel Označení rostlin v záložce Průvodci. Otevře se příslušný průvodce a uživatel se dostane do dialogového okna Nastavit možnosti označení rostlin. Na obrázku je nastaveno označení rostlin na číslování jednotlivých rostlin podle abecedního seznamu, kdy číslo rostliny odpovídá pořadí v seznamu.
Po dokončení průvodce se doplní do všech symbolů rostlin jejich pořadí v tabulce. Před vlastním doplněním označení rostlin do projektu se automaticky doplní nová vrstva Označení rostlin a do ní jsou všechna označení doplněna.
Po klepnutí na ikonu vpravo od zobrazení jména aktivní vrstvy se otevře pomocné menu s povely pro vrstvy. Jestliže vybereme povel Vybrat objekty v této vrstvě, dojde k výběru všech označení rostlin a otevře se panel vlastností pro označení rostlin, kde můžeme nastavit provedení označení rostlin.
U velkých projektů s velkým počtem rostlin je možné vytvářet samostatné přehledy jednotlivých druhů rostlin, jestliže se každý druh rostlin doplňuje do samostatné vrstvy. U ostatních vrstev je třeba provést výběr všech objektů vrstvy a povelem Další vlastnosti objektů... zrušit v dialogovém okně pro nastavení dalších vlastností vybraných objektů doplnění do přehledu materiálu. Po exportu jednotlivých přehledů do formátu programu Excel se získají přehledy jednotlivých druhů rostlin.
Do přehledu rostlin lze doplnit informace o druhu rostlin.
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah