Nastavení měřítka a tiskárny - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

Nastavení měřítka a tiskárny

Výuka
Při tvorbě projektu se pracuje v perspektivě i v výkresu v měřítku 1 : 1 a všechny informace o délkách jsou zobrazovány v metrech.
Před tiskem výkresu projektu je ale třeba zadat měřítko výkresu a tiskárnu. Většinou vychází výkresy na větší formáty než nejpoužívanější A4 a A3. Potom je třeba použít PDF tiskárnu, což je program, který výkres místo tisku převádí na formát PDF.

Povelem Nastavit stránku se otevře dialogové okno Nastavit stránku pro tisk
V dialogovém okně je třeba nastavit tři základní parametry - měřítko, velikost pozemku a tiskárnu. Velikost pozemku by měla být na každé straně o několik metrů větší než vlastní plocha projektu a to hlavně u projektů s členitým terénem. Terén totiž končí za nastavenou velikostí pozemku kolmou plochou na nulovou výšku a při tvorbě videí nebo vizualizací může být tato kolmá plocha vidět.
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah