Import PDF výkresu - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

Import PDF výkresu

Postupy
Při začátku nového projektu je užitečné použít dostupné podklady. Častým podkladem je výkres ve formátu PDF. Při importu PDF výkresu se výkres zobrazí jako obrázek na terénu a nelze jej potom efektivně využít při doplňování objektů do projektu, neboť nelze využít přichytávání při doplňování objektů do projektu.
Při převodu výkresů do formátu PDF umí některé CAD programy doplnit do PDF souboru výkres ve vektorové formě. Tyto PDF soubory lze potom zpětně převést na vektorový výkres. Jedním z programů, který dokáže importovat PDF soubory jako vektorový výkres, je volný program pCon.planner, o kterém je zmínka na stránce týkající se importu 3D modelů.

Instalační program programu pCon.planner si stáhnete klepnutím na obrázek.
Při otevírání PDF souboru se postupuje stejně jako při otevírání jiných souborů. Otevře se dialogové okno s náhledem PDF výkresu a je třeba zadat měřítko výkresu, které bývá většinou uvedeno na výkresu. Měřítko se vybere s rozbalovací nabídky vlevo dole nebo se přepíše. Potom se klepne na tlačítko Impprtovat vpravo dole.

Importovaný výkres se upraví vymazáním nadbytečných textových informací i nadbytečných 2D prvků. Upravený výkres se musí uložit ve formátu DWG pomocí povelu Export. Je to proto, že při běžném ukládání projektů programu pCon.planner jsou v DWG výkresu doplněny další informace a 2D prvky, které se při importu do programu NBL Landscape Designer nezobrazí v náhledu a nebudou zpracovány jako 2D obrysy.
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah