Vkládání a editace tabulek programu Excel - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

Vkládání a editace tabulek programu Excel

Postupy
Při tvorbě výkresové dokumentace zpracovávaného projektu jsou důležitou součástí dokumentace další texty a tabulky, které se vytváří v textových editoreh a tabulkových programech mimo program NBL Landscape Designer, ale které chce uživatel doplnit do výkresu. K doplnění textů a tabulek do výkresu slouží povel Vložený objekt ze záložky Výkres.

Prezentace pracovního postupu je na videu.
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah