NBL Photo Designer pro návrhy na obrázku reálného prostředí - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

NBL Photo Designer pro návrhy na obrázku reálného prostředí

Photo Designer
Program NBL Photo Designer 2020 CZ slouží k tvorbě obrázků návrhů zahrad doplňováním obrázků rostlin, ploch, parametrických objektů a 3D modelů na reálný obrázek. Vždy se začíná importem obrázku reálného prostředí.
Po dokončení se výrazně změní pracovní plocha programu.
Po exportu do obrázku zadané velikosti dostaneme výsledek.
Dalším výstupem programu je seznam použitých rostlin, materiálů a objektů s možností kalkulace a exportu do PDF.
Firemní video s pracovním postupem
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah